مدیریت ایمیل

مدیریت ایمیل – عادت های بد در کار با ایمیل های کاری

هر روزه 11 میلیارد ایمیل فرستاده و دریافت میشود؛ به دور از زیاده گویی باید گفت ارسال ایمیل یکی از دوست داشتنی ترین روش ها برای ارتباطات به ویژه از نوع کاری است. بنابراین مدیریت ایمیل ها هم بحث مهم خواهد بود! ویژگی هایی مانند قابلیت استفاده در هر مکان، تامین نیاز های مکاتباتی مدیران […]

ادامه مطلب
افزایش بازده کاری

افزایش بازده کاری – روش های گوناگون نظارت برکارمندان – بخش1

نظارت بر کارمندان به شیوه های گوناگونی برای افزایش بازده کاری ممکن شده است؛ در ادامه به روش هایی که ممکن است از آن آگاه باشید یا نباشید، می‌پردازیم نظارت و محدودسازی مصرف اینترنت نظارت و کنترل مصرف اینترنت کارمندان امروزه بدست بخشی بزرگی از شرکت ها تقریبا دو سوم آنها، انجام می‌گیرد؛ بنابراین اگر شما […]

ادامه مطلب