نظارت بر فعالیت های آنلاین کارمندان

نظارت بر فعالیت های آنلاین کارمندان با نرم افزار نظارتی کارمندکنترل

نظارت بر فعالیت های آنلاین کارمندان : در کسب و کار امروزی یکی از عواملی که بسیار تأثیر گذاشته است، بحث فضای مجازی و ارتباط بی وقفه کارمندان یک مجموعه کاری با آن است. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان فعالیت کارمندان را به‌صورت کنترل شده و مفید در فضای مجازی زیر […]

ادامه مطلب
فعالیت های روزانه کارمندان

مرور و گزارش فعالیت های روزانه کارمندان – معرفی کارمندکنترل

در این نوشته می‌خواهیم بخش نظارتی مرور و گزارش فعالیت های روزانه کارمند نرم افزار نظارتی کارمندکنترل را به شما معرفی کنیم. در شرکت ها سازمان ها، کارمندان بزرگترین سرمایه ها هستند و مدیریت آنها البته کاری بسیار دشوار است! اگر کارمندان شما به اندازه کافی زمان برای کار محول شده بگذارند، بازده کاری آنها […]

ادامه مطلب