نرم افزار فروش و پخش مویرگی

نرم افزار فروش و پخش مویرگی و نظارتی کارمندکنترل

نرم افزار کارمندکنترل بخش های مدیریت و نظارتی بسیار گسترده ای دارد. در این نوشته می‌خواهیم به ویژگی های این سامانه را در بخش و نرم افزار فروش و پخش مویرگی کالا در کسب و کار های گوناگون بپردازیم. سیستم مدیریت مشتریان یا CRM چیست؟ واژه CRM کوتاه شده Customer Relationship Management به معنای مدیریت ارتباط […]

ادامه مطلب
نرم افزار نظارت بر کارمندان

چرا کسب و کار شما نیاز به نرم افزار نظارت بر کارمندان دارد؟

از کجا قرار است مطئمن شوید که کارمندان شما وقت را تلف نمی‌کنند؟ در قرن 21 یعنی همین قرنی که در حال زندگی در آن هستیم، بیکاری و بیهودگی در زمان های کاری با هدر دادن زمان، یکی از بزرگترین چالش های مدیران است. عوامل ضد تمرکز بسیاری در محیط کار وجود دارد؛ مگر اینکه […]

ادامه مطلب