کاهش نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنتها با نظارت بر مصرف اینترنت

نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنت – معرفی کارمندکنترل

ترافیک مصرفی یکی از موضوعات هزینه بر بیشتر شرکت ها و مجموعه های کاری است. در این نوشته می‌خواهیم به معرفی بخش نظارت بر ترافیک مصرفی اینترنت نرم افزار کارمندکنترل بپردازیم. استفاده از اینترنت در مجموعه های کاری به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است ولی بر روی هزینه های راه اندازی و بهره وری […]

ادامه مطلب
نرم افزار فروش و پخش مویرگی

نرم افزار فروش و پخش مویرگی و نظارتی کارمندکنترل

نرم افزار کارمندکنترل بخش های مدیریت و نظارتی بسیار گسترده ای دارد. در این نوشته می‌خواهیم به ویژگی های این سامانه را در بخش و نرم افزار فروش و پخش مویرگی کالا در کسب و کار های گوناگون بپردازیم. سیستم مدیریت مشتریان یا CRM چیست؟ واژه CRM کوتاه شده Customer Relationship Management به معنای مدیریت ارتباط […]

ادامه مطلب