نرم افزار فروش و پخش مویرگی

نرم افزار فروش و پخش مویرگی و نظارتی کارمندکنترل

نرم افزار کارمندکنترل بخش های مدیریت و نظارتی بسیار گسترده ای دارد. در این نوشته می‌خواهیم به ویژگی های این سامانه را در بخش و نرم افزار فروش و پخش مویرگی کالا در کسب و کار های گوناگون بپردازیم. سیستم مدیریت مشتریان یا CRM چیست؟ واژه CRM کوتاه شده Customer Relationship Management به معنای مدیریت ارتباط […]

ادامه مطلب
ارزیابی روزانه حرکت کارمند ها و بازاریاب ها

ارزیابی روزانه حرکت کارمندان با نرم افزار نظارتی کارمندکنترل – سیستم نظارت و مدیریت یکپارچه

مدیران برای رسیدن به اهداف بلندمدت و همچنین بسیار مهم خود در دنیای کسب و کار امروزی نیاز دارند تا به شیوه ای امروزی کسب و کار خود را مدیریت کنند، یکی از این شیوه ها نظارت و ارزیابی روزانه حرکت کارمندان است. اگر بخواهیم کلی تر به این موضوع نگاه کنیم، باید در ابتدا […]

ادامه مطلب