دور کاری چیست؟

دور کاری چیست و چه مزایایی برای مدیران و کارکنان دارد ؟

با توجه به گسترش ارتباطات و کامپیوترها در زندگی روزمره، کارهای ثابت و مختص به یک مکان خاص، هر روز بیشتر از دیروز جای خود را به کارهای با قابلیت انجام از راه دور می دهد.  به هر نوع کاری که از راه دور و از طریق ارتباطات مخابراتی و رایانه ای به جای کار […]

ادامه مطلب