نظارت بر کارمند کنترل

موضوعات حقوقی و قانونی درباره نظارت بر کارمندان – بخش4

از آنجایی که موضوع، نظارت بر فعالیت های افراد و در واقع نظارت بر کارمند است، نکاتی را باید در نظر بگیرید. نخست از همه باید گفت که در قوانین کاری هیچ منعی برای نظارت بر کارمندان وجود ندارد؛ بهتر از آن در محیط کاری هیچگونه حریم خصوصی تعریف نشده است. باید گفت کسی که […]

ادامه مطلب