ارسال پیام به کارمندان

ارسال پیام به کارمندان – معرفی کارمندکنترل

در یک مجموعه کاری گسترده و بزرگ، شاید یکی از مشکلات مدیران و ناظران شیوه ارتباطی با کارمندان باشد. ارسال پیام به کارمندان یکی دیگر از قابلیت های سامانه کارمندکنترل است که در ادامه به توضیح آن میپردازیم. در صورتی که مدیر یک مجموعه کاری گروهی و Teamwork باشید، بی شک باید مدام در ارتباط […]

ادامه مطلب
راه اندازی و کار با سامانه کارمندکنترل

چگونه سیستم کاری تازه کارمندکنترل را به کارمندان معرفی کنیم؟ بخش6

همانگونه که در نوشته های پیشین گفتیم، نظارت بر کارمندان هم سهمی از پس رفت را دارد. خوشبختانه برای جلوگیری از این خطرات راهکار های وجود دارد. در واقع شما حتی می‌توانید به شکلی کارمندان خود را به این سیستم معرفی کنید، تا خود کارمندان شما از بکارگیری چنین سامانه ای خوشنود باشند. آغاز به […]

ادامه مطلب
نظارت بر کارمندان و بازاریابان

ویژگی های نظارت بر کارمندان و بازاریابان – بخش2

کارآفرینان، اجرا کننده و همچنین رهبران گروه های کاری می‌توانند از نرم افزار های نظارت بر کارمندان و بازاریابان فواید و کاربرد های بسیاری را بدست بیاورند. در ادامه، به ویژگی های بکارگیری نرم افزار نظارت بر کارمندان و بازاریابان کارمندکنترل می‌پردازیم. با نظارت بر کارمندان و بازاریابان زمان کمتری هدر خواهد رفت یک روز […]

ادامه مطلب