ارسال پیام به کارمندان

ارسال پیام به کارمندان – معرفی کارمندکنترل

در یک مجموعه کاری گسترده و بزرگ، شاید یکی از مشکلات مدیران و ناظران شیوه ارتباطی با کارمندان باشد. ارسال پیام به کارمندان یکی دیگر از قابلیت های سامانه کارمندکنترل است که در ادامه به توضیح آن میپردازیم. در صورتی که مدیر یک مجموعه کاری گروهی و Teamwork باشید، بی شک باید مدام در ارتباط […]

ادامه مطلب
معایب نظارت بر کارمندان سامانه نظارتی کارمند کنترل

معایب نظارت بر کارمندان و راهکار های رفع آن – آموزش های مدیریتی – بخش3

جدای از ویژگی های بسیاری که شیوه های نظارت بر کارمندان دارند، بدی ها و معایبی هم در این روش ها وجود دارد که ممکن است خود شما از پیش به آن فکر کرده باشید. در این نوشته قرار است به این معایب بپردازیم و البته راهکار هایی را که کمتر ضرری برساند و ویژگی […]

ادامه مطلب