سازگاری شغلی

سازگاری شغلی : انطباق کارمندان جدید با محیط کار و دیگر کارمندان

امروزه افرادی در بازار کار موفق به پیدا کردن کار دلخواهشان می شوند که توانایی انظباق سریع با محیط کاری جدیدشان را داشته باشند یا اصطلاحا بتوانند به سرعت سازگاری شغلی پیدا کنند. اما معمولا انطباق کارمندان با محیط کاری ، انرژی و وقت زیادی را صرف خودش می کند. بنابراین مساله چگونگی سازگاری شغلی […]

ادامه مطلب