استرس شغلی

استرس شغلی چیست؟ راه های بروز و مقابله با آن چیست؟

استرس شغلی، نوعی اختلال مزمن روانی است که در اثر شرایط سخت کاری به وجود می آید و روی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی افراد تاثیر می گذارد. استرس شغلی انواع متفاوتی دارد و بصورت های مختلفی ممکن است روی جسم و روان انسان تاثیر گذارد. چیز های کوچک ممکن شما را دچار […]

ادامه مطلب