امنیت شغلی

امنیت شغلی چیست؟ چه عواملی در امنیت شغلی موثرند؟

امنیت شغلی به معنی محافظت کارمندان در برابر نوسانات حقوق و درآمد و در نهایت از دست دادن جایگاه شغلی می باشد. ممکن است در پی رکود اقتصادی یک سازمان یا حتی یک کشور، امنیت شغلی افراد به خطر بیفتد. امنیت شغلی جنبه ذهنی و روانی دارد و تا حدودي به برداشت فرد از محیط […]

ادامه مطلب