گزارش بازده کاری کارمندان

گزارش بازده کاری کارمندان – معرفی سامانه کارمندکنترل

در این نوشته قصد معرفی قابلیتی بی سابقه در حیطه سیستم های نظارتی را داریم که تاکنون تا این حد پیشرفته در هیچ راهکاری دیده نشده است. قابلیت گزارش بازده کاری کارمندان در سامانه کارمندکنترل ! با توجه به پیچیده تر شدن موضوع مدیریت در مجموعه های کاری، نظارت بر فعالیت کارمندان هم بسیار دشوار […]

ادامه مطلب
نظارت بر نرم افزار های محبوب

نظارت بر نرم افزار های محبوب و پرکاربرد – معرفی کارمندکنترل

برای مجموعه های کاری، کارمندان بزرگترین سرمایه ها هستند؛ اگر مدیران بتوانند از کارمندان خود بازده کاری خوبی را دریافت کنند، بی‌شک کسب و کار موفقی را هم خواهند داشت. ولی در دنیای کسب و کار امروزی عوامل بسیاری از داشتن کارمندان خوب جلوگیری می‌کند و باعث عدم تمرکز آنها می‌شود. یکی دیگر از قابلیت […]

ادامه مطلب
گرفتن اسکرین شات از سیستم کارمندان

گرفتن اسکرین شات از سیستم کارمندان – معرفی نرم افزار کارمندکنترل

یکی دیگر از قابلیت‌های نظارتی سامانه کارمندکنترل، امکان گرفتن اسکرین شات از سیستم کارمندان است که در ادامه به بررسی کامل این بخش می‌پردازیم. گرفتن اسکرین شات از کامپیوتر کارمند، قابلیتی است که مدیر یک شرکت یا مجموعه کاری با انتخاب گزینه آن در پنل مدیریتی، می‌تواند بصورت لحظه‌ای با حتی بصورت زمان‌بندی شده از […]

ادامه مطلب