اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری چیست؟ نرم افزار های اتوماسیون اداری

امروزه کمتر کسی یافت می شود که واژه اتوماسیون اداری را نشنیده باشد. تعاریف متعددی از این عبارت موجود می باشد اما چیزی که تمام تعاریف مشترکا به آن اعتقاد دارند این است که با استفاده از اتوماسیون اداری قادر خواهیم بود در وقت و هزینه، صرفه جویی نموده و کارایی شرکت یا سازمان را […]

ادامه مطلب