افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق کارمندان در سال 96 و مقایسه با سال های قبل

همانطور که می دانید در اواخر ماه فروردین سال جاری میزان افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان از طرف دولت اعلام شد. حقوق امسال بر اساس نرخ تورم 10 درصد محاسبه شده که بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران ، حداقل حقوق برای کارمندان دولت یک میلیون و سی و پنج هزار تومان (1035000) اعلام گردیده […]

ادامه مطلب