مدیریت بازده کارمندان | افزایش راندمان

مدیریت بازده | روش مدیریت صحیح برای افزایش بازده کارمندان

مدیریت بازده کارمندان فرآیندی پیوسته و زنجیره‌وار‌است. این فرایند شامل این می‌شود که اطمینان حاصل کنید که بازدهی کارمندتان در اختیار اهداف تیمی و درنهایت در اختیار اهداف کسب‌وکار شماست. هدف این است که به‌صورت پیوسته راندمان و بازده اشخاص سازمان و درنهایت بازده سازمان را افزایش دهید. نکات کلیدی در مدیریت بازده یک مدیریت […]

ادامه مطلب
ارزیابی روزانه حرکت کارمند ها و بازاریاب ها

ارزیابی روزانه حرکت کارمندان با نرم افزار نظارتی کارمندکنترل – سیستم نظارت و مدیریت یکپارچه

مدیران برای رسیدن به اهداف بلندمدت و همچنین بسیار مهم خود در دنیای کسب و کار امروزی نیاز دارند تا به شیوه ای امروزی کسب و کار خود را مدیریت کنند، یکی از این شیوه ها نظارت و ارزیابی روزانه حرکت کارمندان است. اگر بخواهیم کلی تر به این موضوع نگاه کنیم، باید در ابتدا […]

ادامه مطلب