( کارگر ) به یک نفر کارگر شهرستانی جهت کار در آشپزخانه نیازم در مشهد

به یک نفر کارگر شهرستانی جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم تلفن تماس 09151049657
در نقشه زیر موقعیت شهر محل کار را میتوانید ببینید

نظرات آگهی

درباره این آگهی نظر دهید