کارگرساده . وماهر کبابی وحلیم باشرایط عالی در تهران

این آگهی منقضی شده است
1 کارگر ساده یک الی 1200 2 کارگرنیمه ماهرواردبه پخت منغل زغالی وبرنج ایرانی وامورکبابی وحلیم واش 1400الی 1700 3 کباب پز حرفه ای واردبه برنج ایرانی منغل زغالی وسیخ گیری کوبیده وامورکبابی وحلیم واش ( کارجمع کن) دوالی 3000000 ودرصورت تداوم وجلب رضایت بیمه یاپرداخت حق بیمه +پاداش وسایرمزایا . تمام مشخصات اصالت ورزومه کاری همراه باعکس تمام قد وشماره تماس به شماره ۰۹۳۸۴۰۲۰۰۸۳ تلگرام کنید شماره تماس. 0938 40 200 83 0919 90 90 335 فوری استخدام
09384020083
ahadireza@gmail.com
در نقشه زیر موقعیت شهر محل کار را میتوانید ببینید

برای نمایش نقشه کلیک کنید


نظرات آگهی

درباره این آگهی نظر دهید