( کارشناس نصب ) شرکت کارو نمایندگی اینترنت مخابرات به یک نیرو جهت در مشهد

شرکت کارو نمایندگی اینترنت مخابرات به یک نیرو جهت نصب مودم (بصورت پاره وقت) نیازمند است. ساعت مراجعه 10تا13 شماره تماس ثابت 38681080 09373701334
در نقشه زیر موقعیت شهر محل کار را میتوانید ببینید

نظرات آگهی

درباره این آگهی نظر دهید