( پرستاری ) یک خانم تنها میخواهیم برای خانداری واشپزی با پدر م در قم

این آگهی منقضی شده است
یک خانم تنها میخواهیم برای خانداری واشپزی با پدر مادرم زندگی بکنند پدر مادرم سالم هستن
در نقشه زیر موقعیت شهر محل کار را میتوانید ببینید

برای نمایش نقشه کلیک کنید


نظرات آگهی

درباره این آگهی نظر دهید