استخدام ۵۰ نفر در شهرستان خوی در ارومیه

استخدام بالغ بر ۵۰ نفر برای تکمیل کادر شرکت تماس فقط حضوری ...
22:15 3 28 اسفند 1397

استخدام ۵۰ نفر در شهرستان خوی در ارومیه

استخدام بالغ بر ۵۰ نفر برای تکمیل کادر شرکت توضیحات در عکس تماس فقط حضوری ...
20:30 4 28 اسفند 1397

نیازمند بازاریاب خانم برای لوازم آرایشی در ارومیه

برای پخش و بازاریابی لوازم آرایشی به چند خانم با مشخصات زیر لازم است روابط عمومی بالا .بروز پیگیری ...
20:00 1 28 اسفند 1397

استخدام نگهبان متاهل برای تالار عروسی در ارومیه

به یک نفر جوان متاهل ( فقط کرد زبان) زیر ۳۰ سال برای استخدام در تالار عروسی نیازمندیم حداکثر یک فرز ...
20:00 5 28 اسفند 1397

( استخدام فروشنده خانم ) به یک فروشنده خانم باتجربه باهوش بانظم (مجرد)در پو در ارومیه

به یک فروشنده خانم باتجربه باهوش بانظم (مجرد)در پوشاک مجلسی زنانه تمام وقت نیازمندیم خیابان امام باز ...
20:00 5 28 اسفند 1397

( استخدام رستوران ) با سلام علاقه مندان از طریق ارسال sms یا از طریق در ارومیه

با سلام علاقه مندان از طریق ارسال sms یا از طریق تماس با تلفن ثابت 333 88 222 شرایط خود را از قبیل ...
20:00 5 28 اسفند 1397

( استخدام رستوران ) با سلام علاقه مندان از طریق ارسال sms یا از طریق در ارومیه

با سلام علاقه مندان از طریق ارسال sms یا از طریق تماس با تلفن ثابت 333 88 222 شرایط خود را از قبیل ...
18:00 3 28 اسفند 1397

( استخدام فروشنده خانم ) به یک فروشنده خانم باتجربه باهوش بانظم (مجرد)در پو در ارومیه

به یک فروشنده خانم باتجربه باهوش بانظم (مجرد)در پوشاک مجلسی زنانه تمام وقت نیازمندیم خیابان امام باز ...
13:15 4 28 اسفند 1397

استخدام نگهبان متاهل برای تالار عروسی در ارومیه

به یک نفر جوان متاهل ( فقط کرد زبان) زیر ۳۰ سال برای استخدام در تالار عروسی نیازمندیم حداکثر یک فرز ...
12:15 1 28 اسفند 1397

نیازمند بازاریاب خانم برای لوازم آرایشی در ارومیه

برای پخش و بازاریابی لوازم آرایشی به چند خانم با مشخصات زیر لازم است روابط عمومی بالا .بروز پیگیری ...
11:30 4 28 اسفند 1397

پرستاری در منزل برای خانم در ارومیه

به یک‌ نفر خانم جهت پرستاری در منزل نیازمندیم... ساعت کار ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر،حقوق ۸۰۰ الی ۱ میلیو ...
11:00 1 28 اسفند 1397

( استخدام ) دو نفر سانویچ کار ماهر و زرنگ اقا . دونفر سالن کار در ارومیه

دو نفر سانویچ کار ماهر و زرنگ اقا . دونفر سالن کار اقا . و دو نفر صندوقدار خانم . جهت فعالیت در سان ...
11:00 1 28 اسفند 1397

( استخدام کارمند خانم ) به دو نفر خانم با شرایط زیر جهت مدیریت فروش و ثبت در ارومیه

به دو نفر خانم با شرایط زیر جهت مدیریت فروش و ثبت سفارشات تلفنی در دفتر بازرگانی و تجاری نیازمندیم د ...
11:00 1 28 اسفند 1397

نیازمند بازاریاب خانم برای لوازم آرایشی در ارومیه

برای پخش و بازاریابی لوازم آرایشی به چند خانم با مشخصات زیر لازم است روابط عمومی بالا .بروز پیگیری ...
11:00 3 28 اسفند 1397

نیازمند بازاریاب خانم برای لوازم آرایشی در ارومیه

برای پخش و بازاریابی لوازم آرایشی به چند خانم با مشخصات زیر لازم است روابط عمومی بالا .بروز پیگیری ...
10:00 1 28 اسفند 1397

نیازمند بازاریاب خانم برای لوازم آرایشی در ارومیه

برای پخش و بازاریابی لوازم آرایشی به چند خانم با مشخصات زیر لازم است روابط عمومی بالا .بروز پیگیری ...
08:45 4 28 اسفند 1397

نیازمند بازاریاب خانم برای لوازم آرایشی در ارومیه

برای پخش و بازاریابی لوازم آرایشی به چند خانم با مشخصات زیر لازم است روابط عمومی بالا .بروز پیگیری ...
08:30 3 28 اسفند 1397

( استخدام کارمند خانم ) به دو نفر خانم با شرایط زیر جهت مدیریت فروش و ثبت در ارومیه

به دو نفر خانم با شرایط زیر جهت مدیریت فروش و ثبت سفارشات تلفنی در دفتر بازرگانی و تجاری نیازمندیم د ...
07:15 2 28 اسفند 1397

( استخدام ) دو نفر سانویچ کار ماهر و زرنگ اقا . دونفر سالن کار در ارومیه

دو نفر سانویچ کار ماهر و زرنگ اقا . دونفر سالن کار اقا . و دو نفر صندوقدار خانم . جهت فعالیت در سان ...
05:00 4 28 اسفند 1397

پرستاری در منزل برای خانم در ارومیه

به یک‌ نفر خانم جهت پرستاری در منزل نیازمندیم... ساعت کار ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر،حقوق ۸۰۰ الی ۱ میلیو ...
04:15 1 28 اسفند 1397