مدیر مالی شرکت ساختمانی

مدیر مالی با سابقه 8سال مسلط به بیمه و دارایی تماس09153241105
14:58 117 منقضی شده

مدیر مالی در مشهد

مدیر مالی دارای سابقه کار 8سال مسلط به دارایی و بیمه و توانمند جهت شرکت ساختمانی ...
14:55 4 منقضی شده