محمود صالحی #آماده_به_کار : فیلمساز - عکاس - گرافیست

دانش آموخته سینما - گرایش کارگردانی عکاسی صنعتی و هنری - مستند صنعتی و اجتماعی - ویدئو کلیپ - ...
11:02 4 منقضی شده