( دستیار کناف کار ) نیاز مند نیروی کار مبتدی علاقمند به کار کناف همراه در شیراز

نیاز مند نیروی کار مبتدی علاقمند به کار کناف همراه با اموزش با حقوق روزانه ٤٠ تومن اگر ساکن صدرا ب ...
11:15 4 25 اسفند 1396

استخدام کارمند خانم و آقا در شرکت ساختمانی در تهران

شرکت ساختمانی ابنیه مقاوم آریا در راستای تکمیل پرنسل خود اقدام به استخدام نیرو با حقوق و مزایای زیر ...
22:00 8 منقضی شده

استخدام تعدادی نیروی کناف کار ماهر یا نیمه ماهر در اصفهان

به تعدادی نیروی کناف کار ماهر یا نیمه ماهر به صورت روزمزد یا متری در اصفهان (محدوده شاهین شهر) نی ...
09:38 7 منقضی شده

استخدام تعدادی نیروی کناف کار ماهر یا نیمه ماهر در اصفهان

به تعدادی نیروی کناف کار ماهر یا نیمه ماهر به صورت روزمزد یا متری در اصفهان (محدوده شاهین شهر) نی ...
09:38 4 منقضی شده

( سقف کاذب ) به تعدادی اکیپ کناف کار با سابقه با ابزار کامل نیا در تهران

به تعدادی اکیپ کناف کار با سابقه با ابزار کامل نیازمندیم ...
23:45 10 منقضی شده

استخدام نیروی ساختمانی و تزیینات کار در تهران

گروه فنی مهندسی آکا جهت تکمیل کادر فنی و پرسنلی خود از واجدین شرایط در زمینه ساختمان و بازسازی از ت ...
02:00 11 منقضی شده

استخدام تعدادی اکیپ کناف کار ماهر در اصفهان

به تعدادی اکیپ کناف کار ماهر برای نصب کناف در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرا ...
11:42 7 منقضی شده

استخدام تعدادی اکیپ کناف کار ماهر در اصفهان

به تعدادی اکیپ کناف کار ماهر برای نصب کناف در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرا ...
11:42 6 منقضی شده

استخدام کناف کار نیمه ماهر و کارگر ساده جوان در مشهد

به تعدادی کناف کار نیمه ماهر و کارگر ساده جوان در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
09:33 9 منقضی شده

استخدام کناف کار نیمه ماهر و کارگر ساده جوان در مشهد

به تعدادی کناف کار نیمه ماهر و کارگر ساده جوان در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
09:33 6 منقضی شده

کناف کار در مشهد

کناف کار 27 ساله در مشهد با شش سال سابقه هستم.
23:07 5 منقضی شده

نیازمند اکیپ کناف کار ماهر در ارومیه

نیازمند چند اکیپ کنافکار ماهر جهت کار به متراژ میانگین ۱۳۰۰۰ متر مربع فوری نیازمند هستیم. شماره تما ...
14:45 6 منقضی شده

استخدام تعدادی نیروی کناف کار ماهر و نیمه ماهر در کرج

به تعدادی نیروی کناف کار ماهر و نیمه ماهر با حقوق ثابت یا روز مزد در کرج نیازمندیم.
09:01 5 منقضی شده

استخدام تعدادی نیروی کناف کار ماهر و نیمه ماهر در کرج

به تعدادی نیروی کناف کار ماهر و نیمه ماهر با حقوق ثابت یا روز مزد در کرج نیازمندیم.
09:01 4 منقضی شده

( شاگرد کناف کار ) نیاز به یک شاگرد کناف کار ماهر یا نیمه ماهر روز م در اصفهان

نیاز به یک شاگرد کناف کار ماهر یا نیمه ماهر روز مزد از ۲۵ تومان تا ۴۰تومان ساعت کار از ۸الی۶ ترجیحا ...
23:00 5 منقضی شده

( شاگرد کناف کار ) نیاز به یک شاگرد کناف کار ماهر یا نیمه ماهر روز م در اصفهان

نیاز به یک شاگرد کناف کار ماهر یا نیمه ماهر روز مزد از ۲۵ تومان تا ۴۰تومان ساعت کار از ۸الی۶ ترجیحا ...
20:30 4 منقضی شده

استخدام شاگرد کناف کار نیمه ماهر و ساده در مشهد

به دو نفر شاگرد کناف کار نیمه ماهر و ساده در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
09:34 9 منقضی شده

استخدام شاگرد کناف کار نیمه ماهر و ساده در مشهد

به دو نفر شاگرد کناف کار نیمه ماهر و ساده در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
09:34 4 منقضی شده

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف در مشهد

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف کار در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
10:34 4 منقضی شده

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف در مشهد

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف کار در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
10:34 6 منقضی شده