( کارمند مترجم ) مترجم ایرانی مسلط به زبان چینی فاطمی-خیابان چهلستو در تهران

مترجم ایرانی مسلط به زبان چینی فاطمی-خیابان چهلستون-خیابان بوعلی سینا شرقی-پلاک 35 واحد 5 شماره تلفن ...
13:30 109 منقضی شده

( کارمند مترجم ) از فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان و یا افراد مسلط در تهران

از فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان و یا افراد مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری میشود. حقوق مکفی + ...
14:00 80 منقضی شده

کارمند مترجم خانم جهت مکاتبات خارجی و ترجمه در تهران

کارمند مترجم زبان انگلیسی خانم جهت مکاتبات و ترجمه در شرکت معتبر بازرگانی و توریستی ارسال رزومه به ...
12:45 70 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ...
07:52 99 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ...
07:52 83 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم

به کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم نیازمندیم.متقاضیان واج ...
10:49 81 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم

به کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم نیازمندیم.متقاضیان واج ...
10:49 74 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم آشنا به امور مهاجرت در تهران

به کارمند مترجم ترجیحاً خانم آشنا به امور مهاجرت در تهران نیازمندیم. متقاضیان وا ...
11:27 143 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم آشنا به امور مهاجرت در تهران

به کارمند مترجم ترجیحاً خانم آشنا به امور مهاجرت در تهران نیازمندیم. متقاضیان وا ...
11:27 98 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر در تهران

به کارمند خانم مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر دارالترجمه رسمی در تهران میدان ...
10:34 83 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر در تهران

به کارمند خانم مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر دارالترجمه رسمی در تهران میدان ...
10:34 78 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران

به کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزو ...
12:14 199 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران

به کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزو ...
12:14 67 منقضی شده