( کارمند مترجم ) مترجم ایرانی مسلط به زبان چینی فاطمی-خیابان چهلستو در تهران

مترجم ایرانی مسلط به زبان چینی فاطمی-خیابان چهلستون-خیابان بوعلی سینا شرقی-پلاک 35 واحد 5 شماره تلفن ...
13:30 152 منقضی شده

( کارمند مترجم ) از فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان و یا افراد مسلط در تهران

از فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان و یا افراد مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری میشود. حقوق مکفی + ...
14:00 126 منقضی شده

کارمند مترجم خانم جهت مکاتبات خارجی و ترجمه در تهران

کارمند مترجم زبان انگلیسی خانم جهت مکاتبات و ترجمه در شرکت معتبر بازرگانی و توریستی ارسال رزومه به ...
12:45 112 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ...
07:52 141 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ...
07:52 123 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم

به کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم نیازمندیم.متقاضیان واج ...
10:49 131 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم

به کارمند مترجم زبان روسی، عربی در تهران محدوده رباط کریم نیازمندیم.متقاضیان واج ...
10:49 117 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم آشنا به امور مهاجرت در تهران

به کارمند مترجم ترجیحاً خانم آشنا به امور مهاجرت در تهران نیازمندیم. متقاضیان وا ...
11:27 251 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم آشنا به امور مهاجرت در تهران

به کارمند مترجم ترجیحاً خانم آشنا به امور مهاجرت در تهران نیازمندیم. متقاضیان وا ...
11:27 139 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر در تهران

به کارمند خانم مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر دارالترجمه رسمی در تهران میدان ...
10:34 119 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر در تهران

به کارمند خانم مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر دارالترجمه رسمی در تهران میدان ...
10:34 123 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران

به کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزو ...
12:14 267 منقضی شده

استخدام کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران

به کارمند مترجم زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزو ...
12:14 112 منقضی شده