استخدام کارشناس خرید خانم در شرکت اسکیونک در مشهد

استخدام خدمات ارتباطی اسکیونک شرکت اسکیونک ...
16:30 7 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید و فروش جوجه در شرکت تولیدی پگاه جهان نما

استخدام پگاه جهان نما شرکت تولیدی پگاه جهان ...
15:49 7 منقضی شده

استخدام کارشناس فارم مرغ مادر و کارشناس خرید و فروش جوجه

استخدام پگاه جهان نما شرکت تولیدی پگاه جهان ...
15:48 8 منقضی شده

استخدام مهندس شیمی یا مکانیک آقا جهت یک شرکت فعال

به کارشناس خرید پروژه، مهندس شیمی یا مکانیک آقا با ۲ تا ۵ سال سابقه جهت یک شرکت فعال در حوزه نفت ...
09:22 6 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید خانم در شرکت اسکیونک در مشهد

استخدام خدمات ارتباطی اسکیونک شرکت اسکیونک ...
11:40 8 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید و تدارکات در شرکت معتبر در البرز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ...
12:10 9 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید خارجی،کارشناس تولید در الکتروپیک در تهران

استخدام الکتروپیک شرکت الکتروپیک در شرق تهر ...
15:34 7 منقضی شده

استخدام مدیر و کارشناس خرید داخلی و خارجی در تهران

یک شرکت معتبر بازرگانی در زمینه لوازم یدکی خودرو جهت تکمیل کادر نیروی سازمانی خود در استا ...
12:09 7 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید خارجی مسلط به زبان انگلیسی در تهران

به کارشناس خرید خارجی مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
12:14 10 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید خارجی مسلط به زبان انگلیسی در تهران

به کارشناس خرید خارجی مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
12:14 5 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید در شرکت صنایع غذایی سه نیک در ارومیه

شرکت معتبر صنایع غذایی سه نیک،از افراد واجد شرایط ذیل جهت دفتر مرکزی
10:45 22 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید داخلی جهت کار در شرکت معتبر در شهریار

به کارشناس خرید داخلی با مدرک مهندسی صنایع یا مکانیک جهت کار در شرکت معتبر در شهریار نیازمندیم.
09:05 6 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید خانم در شرکت معتبر در تهران

یک شرکت بزرگ و معتبر تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر خود در شرق تهران از افراد واجد ...
13:12 3 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید خارجی در شرکت صنایع سرد سبوح

استخدام شرکت صنایع سرد سبوح اصفهان شرکت صنا ...
08:56 4 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید و تدارکات در شرکت زر سیما آرا در تهران

استخدام زرسیما آرا شرکت زرسیما آرا ، نمایند ...
10:14 6 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید در یک شرکت معتبر در تهران محدوده غرب

یک شرکت معتبر فعال در زمینه ی تولید قطعات خودرو جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران محدوده ...
08:03 9 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید در یک شرکت معتبر در شهر ارومیه

یک شرکت معتبر فعال در زمینه صنعت مواد غذایی(فست فود زنجیره ای) ،از افراد واجد شرایط ذیل جهت دفتر ...
12:37 5 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید در یک شرکت معتبر در شهر ارومیه

یک شرکت معتبر فعال در زمینه صنعت مواد غذایی(فست فود زنجیره ای) ،از افراد واجد شرایط ذیل جهت دفتر ...
12:37 2 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید در یک شرکت معتبر در شهر ارومیه

یک شرکت معتبر فعال در زمینه صنعت مواد غذایی(فست فود زنجیره ای) ،از افراد واجد شرایط ذیل جهت دفتر ...
10:54 18 منقضی شده

استخدام کارشناس خرید و سفارشات آقا رشته(صنایع،عمران)

استخدام پیشگامان معماری آریا
10:37 6 منقضی شده