جذب کارشناس ارتباط با مشتری در زاهدان

یک شرکت معتبر در شهر زاهدان تعدادی نیرو جهت شغل کارشناس ارتباط با مشتری از طریق مصاحبه جذب می نماید ...
09:32 13 منقضی شده

جذب کارشناس ارتباط با مشتری در زاهدان

یک شرکت معتبر در شهر زاهدان تعدادی نیرو جهت شغل کارشناس ارتباط با مشتری از طریق مصاحبه جذب می نماید ...
23:30 23 منقضی شده

استخدام در سیتی سنتر شاهین شهر در اصفهان

مجتمع تجاری-تفریحی قلب شهر شاهین شهر (سیتی سنتر) جهت تکمیل کادر اجرایی خود، از بین واجدین شرایط ذیل ...
19:45 25 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تبریز

شرکت تاکسی آنلاین تپسی جهت تکمیل تیم ارتباط بامشتری ، همکار خانم با مشخصات ذیل استخدام می نماید: ۱- ...
15:15 81 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تبریز

شرکت تاکسی آنلاین تپسی جهت تکمیل تیم ارتباط بامشتری ، همکار خانم با مشخصات ذیل استخدام می نماید: ۱- ...
14:45 28 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شاهین شهر در اصفهان

سیتی سنتر شاهین شهر (در شرف افتتاح) قصد دارد تعدادی از متقاضیان واجد شرایط را برای سمت کارشناس ارتبا ...
10:15 41 منقضی شده

کارشناس ارتباط با مشتری (CRM)- خانم در تهران

نمایندگی گروه بهمن ( رفیعی نیا - ۱۰۴۴) واقع در ۴۵ متری زرند برای واحد ارتباط با مشتری نیازمند نیروی ...
12:30 63 منقضی شده

استخدام کادر اداری بیمه پاسارگاد در کرج

استخدام یک کارمند جهت انجام امور اداری و یک کارشناس ارتباط با مشتری *نمایندگی 4331 بیمه پاسارگاد در ...
18:15 48 منقضی شده

کارشناس ارتباط با مشتری خانم در تاکسی آنلاین در تهران

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری خانم در تاکسی آنلاین ایزی تاکسی در تهران شماره تماس : 02128428235 - ...
20:30 66 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در مشهد

استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت ب ...
14:15 76 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در ساری

استخدام تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ...
10:18 90 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری و مدیر داخلی در استان تهران

یک شرکت معتبر با ارتباطات بین‌المللی، در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان ...
09:58 73 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در زاهدان

استخدام شرکت تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی ت ...
16:18 83 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت تاکسی ماکسی در تبریز

استخدام شرکت تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی ت ...
14:26 78 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در مدیریت سرمایه کیان در تهران

استخدام مدیریت سرمایه کیان مدیریت سرمایه کی ...
12:46 73 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در تهران

استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت ب ...
10:52 73 منقضی شده

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در کرمان

استخدام شرکت تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی ت ...
14:57 68 منقضی شده

استخدام مدیر دفتر و کارشناس ارتباط با مشتری در اصفهان و کاشان

استخدام شرکت تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی ت ...
14:55 102 منقضی شده

استخدام مدیر دفتر و کارشناس ارتباط با مشتری در زنجان

استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت ب ...
09:30 123 منقضی شده

استخدام مدیر دفتر و کارشناس ارتباط با مشتری در بندر عباس

یک شرکت بین المللی جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان شهر ...
09:27 72 منقضی شده