استخدام چند نفر کابینت ساز و ام دی اف کار ماهر در تبریز

استخدام نجار و ام دی اف کار و کابینت ساز و برش کار ماهر در کارخانه تولید میز تلوزیون حقوق ثابت و بی ...
23:15 7 21 اسفند 1396

استخدام کابینت ساز MDF جهت همکاری در بیرجند

به کابینت ساز MDF جهت همکاری در بیرجند نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ...
06:55 7 منقضی شده

استخدام کابینت ساز ماهر جهت کار در اصفهان

به کابینت ساز ماهر جهت کار در اصفهان محدوده شهر ابریشم نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
10:32 7 منقضی شده

استخدام کابینت ساز ماهر جهت کار در اصفهان

به کابینت ساز ماهر جهت کار در اصفهان محدوده شهر ابریشم نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
10:32 6 منقضی شده

استخدام کابینت ساز ماهر جهت کار ام دی اف در اصفهان

به چند نفر کابینت ساز ماهر جهت کار ام دی اف، دیوار کوب و ساخت کمدهای دیواری در اصفهان نیازمندیم.< ...
09:43 6 منقضی شده

استخدام کابینت ساز ماهر جهت کار ام دی اف در اصفهان

به چند نفر کابینت ساز ماهر جهت کار ام دی اف، دیوار کوب و ساخت کمدهای دیواری در اصفهان نیازمندیم.< ...
09:43 6 منقضی شده

استخدام نیروی کابینت ساز ماهر جهت کار MDF در اصفهان

به نیروی کابینت ساز ماهر جهت کار MDF در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میت ...
08:39 8 منقضی شده

استخدام نیروی کابینت ساز ماهر جهت کار MDF در اصفهان

به نیروی کابینت ساز ماهر جهت کار MDF در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میت ...
08:39 6 منقضی شده

ام دی اف کار در قم

کارگر ام دی اف کار ماهر و نیمه ماهر کابینت ساز نیازمندیم.فوری ...
12:30 7 منقضی شده

به یک کارگر کابینت ساز ساده یا ماهر نیازمندیم در کرج

جهت کار در کارگاه mdf09123607792
16:00 5 منقضی شده

استخدام تعدادی استادکار کابینت ساز MDF در شیراز

به تعدادی استادکار ماهر و نیمه ماهر کابینت ساز MDF در شیراز نیازمندیم.متقاضیان و ...
12:29 7 منقضی شده

استخدام تعدادی استادکار کابینت ساز MDF در شیراز

به تعدادی استادکار ماهر و نیمه ماهر کابینت ساز MDF در شیراز نیازمندیم.متقاضیان و ...
12:29 4 منقضی شده

استخدام کارگر ماهر کابینت ساز mdf در کرج

به کارگر ماهر کابینت ساز mdf آقا در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
08:31 9 منقضی شده

استخدام کارگر ماهر کابینت ساز mdf در کرج

به کارگر ماهر کابینت ساز mdf آقا در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
08:31 3 منقضی شده

( کابینت ساز ) به چند نفر کابینت ساز ماهر (استادکار)-نیمه ماهر و در تبریز

به چند نفر کابینت ساز ماهر (استادکار)-نیمه ماهر و چند نفر کارگر ساده جهت همکاری نیازمندیم. ترجیحا" س ...
09:45 4 منقضی شده

استخدام کابینت ساز فلزی جهت کار در شیراز

به یک کابینت ساز فلزی با سابقه کار جهت کار در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
12:53 2 منقضی شده

استخدام کابینت ساز فلزی جهت کار در شیراز

به یک کابینت ساز فلزی با سابقه کار جهت کار در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
12:53 4 منقضی شده

استخدام نصاب کابینت ساز و کارگر جهت کارگاه کابینت سازی – کرج

به تعدادی نصاب ماهر کابینت ساز و کارگر ماهر جهت برش در کارگاه کابینت سازی و دو نفر کارگر ساده در ...
08:47 9 منقضی شده

استخدام نصاب کابینت ساز و کارگر جهت کارگاه کابینت سازی – کرج

به تعدادی نصاب ماهر کابینت ساز و کارگر ماهر جهت برش در کارگاه کابینت سازی و دو نفر کارگر ساده در ...
08:47 4 منقضی شده

( استخدام کابینت ساز ) استخدام کابینت ساز فلزی استادکار یا کارگر ماهر کاب در کرج

استخدام کابینت ساز فلزی استادکار یا کارگر ماهر کابینت ساز جهت کار در کارگاه تولیدی و مونتاژ کاری دست ...
18:15 21 منقضی شده