پیراپزشک خانم شیفت عصر در مشهد

به یک پیراپزشک خانم با روابط عمومی بالا جهت پذیرش و تزریقات و پانسمان کلینیک زخم مسلط به آفیس و آشنا ...
20:31 9 منقضی شده

استخدام اپراتور لیزر با آموزش در تهران

کلینیک تخصصی پوست و مو واقع در حوالی میدان ونک از خانم حداکثر 30 ساله ترجیاحا پیراپزشک جهت اپراتوری ...
21:00 79 منقضی شده

( استخدام پیراپزشک ) تعدادی پرسنل خانم رشته‌های بهیاری، اتاق عمل، مامای در شیراز

تعدادی پرسنل خانم رشته‌های بهیاری، اتاق عمل، مامایی، پرستاری و هوشبری جهت فعالیت دو شیفت در بخش لیزر ...
16:46 71 منقضی شده

( استخدام پیراپزشک ) تعدادی پرسنل خانم رشته‌های بهیاری (دیپلم بهیاری)، در شیراز

تعدادی پرسنل خانم رشته‌های بهیاری (دیپلم بهیاری)، اتاق عمل، مامایی، پرستاری و هوشبری جهت فعالیت دو ش ...
18:30 120 منقضی شده

استخدام اپراتور لیزر در کلینیک نیلا در شیراز

نیازمند یک اپراتور خانم ترجیحا پیراپزشک با حداکثر سن ٣٠سال و ظاهری اراسته و فن بیان بالا با حقوق توا ...
11:45 159 منقضی شده

( استخدام پیراپزشک ) تعدادی پرسنل خانم رشته‌های بهیاری (دیپلم بهیاری)، در شیراز

تعدادی پرسنل خانم رشته‌های بهیاری (دیپلم بهیاری)، اتاق عمل، مامایی، پرستاری و هوشبری جهت فعالیت دو ش ...
15:45 119 منقضی شده

استخدام پیراپزشک یا بهیار در مطب پوست و مو در کرج

به یکنفر خانم پیراپزشک یا بهیار جهت مطب پوست و مو در مهرشهر کرج نیازمندیم.متقاضی ...
08:19 108 منقضی شده

استخدام پیراپزشک یا بهیار در مطب پوست و مو در کرج

به یکنفر خانم پیراپزشک یا بهیار جهت مطب پوست و مو در مهرشهر کرج نیازمندیم.متقاضی ...
08:19 118 منقضی شده

استخدام پرستار و پیراپزشک جهت همکاری در تهران

به پرستار و پیراپزشک جهت همکاری در تهران محدوده میرداماد نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
10:08 242 منقضی شده

استخدام پرستار و پیراپزشک جهت همکاری در تهران

به پرستار و پیراپزشک جهت همکاری در تهران محدوده میرداماد نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
10:08 118 منقضی شده

استخدام تعدادی کارشناس پیراپزشک جهت همکاری در پاکدشت

به کارشناس فیزیوتراپی،کار درمانی،گفتار درمانی،شنوایی سنجی و اپتومتریست جهت همکاری در درمانگاه شبا ...
10:55 128 منقضی شده

استخدام تعدادی کارشناس پیراپزشک جهت همکاری در پاکدشت

به کارشناس فیزیوتراپی،کار درمانی،گفتار درمانی،شنوایی سنجی و اپتومتریست جهت همکاری در درمانگاه شبا ...
10:55 118 منقضی شده

استخدام پیراپزشک یا پرستار جهت اپراتوری لیزر در تهران

به پیراپزشک یا پرستار جهت اپراتوری لیزر در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط م ...
10:36 144 منقضی شده

استخدام پیراپزشک یا پرستار جهت اپراتوری لیزر در تهران

به پیراپزشک یا پرستار جهت اپراتوری لیزر در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط م ...
10:36 107 منقضی شده

استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی پوست و مو در کرج

به پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی پوست و مو با حقوق و مزایا و بیمه در کرج نیازمندیم.
08:39 137 منقضی شده

استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی پوست و مو در کرج

به پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی پوست و مو با حقوق و مزایا و بیمه در کرج نیازمندیم.
08:39 115 منقضی شده

دعوت به همکاری پیراپزشک در شیراز

تعدادی پرسنل خانم رشته‌های پیراپزشکی نظیر بهیاری، اتاق عمل، مامایی و پرستاری و غیره جهت فعالیت دو شی ...
13:45 132 منقضی شده

استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی و مو

به پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی و مو در تهران محدوده ونک نیازمندیم.متقاضیان وا ...
10:53 121 منقضی شده

استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی و مو

به پیراپزشک خانم جهت کلینیک تخصصی و مو در تهران محدوده ونک نیازمندیم.متقاضیان وا ...
10:53 126 منقضی شده

استخدام ماما یا پیراپزشک جهت کار در تهران

به ماما یا پیراپزشک جهت کار در تهران محدوده سعادت آباد نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
10:39 157 منقضی شده