نگهبان ساختمان نیمه کاره در ارومیه

به یک نفر جهت نگهبانی از اپارتمان نیمه کاره واقع در خیابان امین از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح نیازمندیم
17:00 2 02 خرداد 1397

( نگهبان ) ۲نفر نگهبان جویای کار در یک شرکت معتبر نیازمن در تهران

۲نفر نگهبان جویای کار در یک شرکت معتبر نیازمندیم در اتوبان تهران ساوه نرسیده به پرندک زاویه اول ...
16:30 2 02 خرداد 1397

( استخدام نگهبان ) حراست و انتظامات فروشگاه های زنجیره ای معتبر تمام در تهران

حراست و انتظامات فروشگاه های زنجیره ای معتبر تمام شعبات تهران حقوق ۲۴۰۰ میلیون - بیمه - مزایا - کار ...
10:00 10 02 خرداد 1397

( نگهبان ) با سلام به تعدادی نگهبان منظم و متعهد برای پاساژ در تهران

با سلام به تعدادی نگهبان منظم و متعهد برای پاساژ در خیابان جمهوری با حقوق ۱۶۰۰ و بیمه و جای خواب نی ...
02:45 6 02 خرداد 1397

نظافت و نگهبان آقا در تبریز

یک نفر نظافتچی و نگهبان از ساعت ۷ تا ۷ مسیر آذربایجان حقوق ۹۰۰۰۰۰ تومان بدون تعطیلی ترجیحا بازنشسته ...
22:00 2 01 خرداد 1397

نگهبان جوان و بازنشسته فعال ،سرایداربا شرایط عالی در تهران

نگهبان جوان و بازنشسته فعال ،سرایدار با شرایط عالی با جای خواب و بیمه فوری فوری نیازمندیم ۰۲۱۶۶۹۸۹۴ ...
21:45 5 01 خرداد 1397

( استخدام سرایدار ) استخدام نگهبان برای تالار عروسی شرایط: تمام وقت ( در ارومیه

استخدام نگهبان برای تالار عروسی شرایط: تمام وقت ( منزل داده میشود) متاهل حداکثر یک فرزند سن زیر ٣٠ س ...
15:15 5 01 خرداد 1397

( استخدام نگهبان ) به یک زوج جهت اقامت در یک سوییت نگهبانی منزل مسکون در شیراز

به یک زوج جهت اقامت در یک سوییت نگهبانی منزل مسکونی واقع در فرهنگ شهر بدون هزینه آب و برق و گاز، با ...
11:30 7 31 اردیبهشت 1397

( نگهبان ) نگهبان آقا با بیمه و حقوق ١٦٠٠در منطقه الهیه نیازم در تهران

نگهبان آقا با بیمه و حقوق ١٦٠٠در منطقه الهیه نیازمندیم
10:15 7 31 اردیبهشت 1397

( استخدام نگهبان شب ) باسلام استخدام نگهبان شب ،ساعت کاری 6 عصر الی 7 صب در اهواز

باسلام استخدام نگهبان شب ،ساعت کاری 6 عصر الی 7 صبح با ضامن و معرف، حداقل سن 30 سال ،متاهل ،محل سکو ...
13:16 9 29 اردیبهشت 1397

نگهبان با خانواده بدون بچه در شیراز

به یک خانواده بدون بچه جهت نگهداری باغ در پیربنو با امکانات 2 اتاق آب و برق نیازمندیم صبحها می تواند ...
11:45 8 29 اردیبهشت 1397

نگهبان با خانواده بدون بچه در شیراز

به یک خانواده بدون بچه جهت نگهداری باغ در پیربنو با امکانات 2 اتاق آب و برق نیازمندیم صبحها می تواند ...
11:30 4 29 اردیبهشت 1397

استخدام نگهبان و نظافت چی در تبریز

به یک نفر بازنشسته جهت نگهبانی 12 ساعته و سه روز در هفته نیازمندیم و به یک نفر نظافت چی با 8 ساعت کا ...
11:30 7 29 اردیبهشت 1397

استخدام نگهبان آقا ترجیحا بازنشسته در شیراز

نگهبان برای شیفت شب ترجیحا بازنشسته باشد و دارای وسیله نقلیه باشد. تماس با شماره32221426الی 31 مصاحب ...
08:15 3 29 اردیبهشت 1397

( نگهبان ) با سلام به تعدادی نگهبان جهت مجتمع تجاری واقع در پ در تهران

با سلام به تعدادی نگهبان جهت مجتمع تجاری واقع در پونک با حقوق۱۶۰۰ و بیمه ، جای خواب و مزایا برای افر ...
04:45 12 29 اردیبهشت 1397

استخدام مهندسین و اکیبهای در زاهدان

استخدام مهندسین - اکیپهای بنایی استخدام ویژه شرکت انبوه سازی ابنیه گستر کویر دانشگاه ۲۵ ساختمان شایا ...
23:01 6 28 اردیبهشت 1397

استخدام مهندسین و اکیبهای در زاهدان

استخدام مهندسین - اکیپهای بنایی استخدام ویژه شرکت انبوه سازی ابنیه گستر کویر دانشگاه ۲۵ ساختمان شایا ...
19:30 5 28 اردیبهشت 1397

نگهبان سرایدار مجرد ونظافتچی اقا در تهران

نگهبان مجرد حقوق ۱۲۰۰تا۱۶۰۰ شیفتی و نظافتچی آقا حقوق 1500جای خواب وغذا و نگهبان سرایدار افغانی جهت ن ...
15:45 19 28 اردیبهشت 1397

( نگهبان ) به یک نگهبان آقا و خانم جهت کار در باغ مجالس نیازم در شیراز

به یک نگهبان آقا و خانم جهت کار در باغ مجالس نیازمندیم09177349870 ...
18:30 6 27 اردیبهشت 1397

( استخدام نگهبان ) نگهبان و حراست آقا زیر ۳۵ سال جهت شرکت نیمه دولتی در تهران

نگهبان و حراست آقا زیر ۳۵ سال جهت شرکت نیمه دولتی فوری حقوق ۲ میلیون - بیمه - کار به صورت شیفتی ۰۹۳ ...
13:00 70 26 اردیبهشت 1397