نیازمند استادکار نقاش ساختمان در شیراز

نیازمند استادکار نقاش ساختمان جهت بتونه کاری کناف و نقاشی درب و پنجره ...
10:30 8 منقضی شده

استخدام نقاش ساختمان ماهر و نیمه ماهر در مشهد

به نقاش ساختمان ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ...
09:30 7 منقضی شده

استخدام تعدادی نقاش ساختمان ماهر آقا جهت کار در کرج

به تعدادی نقاش ساختمان ماهر آقا (روزمزد) جهت کار در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
09:30 15 منقضی شده

استخدام تعدادی نقاش ساختمان ماهر آقا جهت کار در کرج

به تعدادی نقاش ساختمان ماهر آقا (روزمزد) جهت کار در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد ...
09:30 10 منقضی شده

جویای کار نقاشی ساختمان

استاد کار نقاشی ساختمان هستم با ۱۲سال تجربه اماده همکاری با ارگانهای دولتی وخصوصی واستادکاران عزیز ه ...
18:16 5 منقضی شده

تعدادى نقاش ساختمان مورد نیاز است! در تهران

کار همیشگى در نقاط مختلف تهران رنگ پلاستیک (٣٥٠٠) رنگ روغنى (٤٥٠٠) تسویه حساب نقدى است رنگ به عهده ن ...
06:30 13 منقضی شده

نیازمند نقاش ساختمان روزدمزد(40 ) در شیراز

نقاش ساختمان نیمه وارد روزی 40 تجربه کار باقلطک وقلم را حتما دارا باشد اهل دود نباشد تصویه حساب ...
15:30 4 منقضی شده

استخدام تعدادی کارگر ماهر نقاش ساختمان در شهر اصفهان

به تعدادی کارگر ماهر نقاش ساختمان در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
10:20 9 منقضی شده

استخدام تعدادی کارگر ماهر نقاش ساختمان در شهر اصفهان

به تعدادی کارگر ماهر نقاش ساختمان در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
10:20 4 منقضی شده

استخدام تعدادی نقاش ساختمان جهت کار در جنوب – بندر جاسک

به تعدادی نقاش ساختمان جهت کار در جنوب بندر جاسک در هرمزگان نیازمندیم.متقاضیان و ...
11:01 14 منقضی شده

استخدام تعدادی نقاش ساختمان جهت کار در جنوب – بندر جاسک

به تعدادی نقاش ساختمان جهت کار در جنوب بندر جاسک در هرمزگان نیازمندیم.متقاضیان و ...
11:01 2 منقضی شده

استخدام استادکاران حرفه ای ساختمان و تاسیسات و نقاشی در قم

به استادکاران حرفه ای ساختمان و تاسیسات ساختمان، برقکاری، کاشی کاری، گچ کاری، سنگ کاری، جوشکاری، ...
11:30 15 منقضی شده

استخدام استادکاران حرفه ای ساختمان و تاسیسات و نقاشی در قم

به استادکاران حرفه ای ساختمان و تاسیسات ساختمان، برقکاری، کاشی کاری، گچ کاری، سنگ کاری، جوشکاری، ...
11:30 5 منقضی شده

نقاش ساختمان ماهر در اصفهان

به تعدادی کارگر نقاش ساختمان ماهر نیازمندیم
07:00 13 منقضی شده

نقاش ساختمان ماهر در اصفهان

به تعدادی کارگر نقاش ساختمان ماهر نیازمندیم09138953863 ...
01:15 7 منقضی شده

استخدام نقاش ساختمان ماهر و نیمه در مشهد

به تعدادی نقاش ساختمان ماهر و نیمه در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانن ...
08:51 17 منقضی شده

استخدام نقاش ساختمان ماهر و نیمه در مشهد

به تعدادی نقاش ساختمان ماهر و نیمه در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانن ...
08:51 7 منقضی شده

استخدام تعدادی استادکار نقاش ساختمان در شیراز

به تعدادی استادکار نقاش ساختمان جهت همکاری در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
12:33 9 منقضی شده

استخدام تعدادی استادکار نقاش ساختمان در شیراز

به تعدادی استادکار نقاش ساختمان جهت همکاری در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرای ...
12:33 6 منقضی شده

استخدام تعدادی نقاش ساختمان جهت همکاری در قم

به تعدادی نقاش ساختمان جهت همکاری در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ب ...
11:50 12 منقضی شده