نسخه پیچ حرفه ای در پرند در تهران

نسخه پیچ حرفه ای اشنا به نرم افزار داروخانه در پرند نیازمندیم ...
20:45 6 20 اسفند 1396

استخدام نیروی نسخه پیچ حرفه ای جهت کار در اروخانه در تهران

به نیروی نسخه پیچ حرفه ای جهت کار در شیفت صبح (از ساعت ۹ الی )۱۴ داروخانه در تهران محدوده آزادی ن ...
10:11 11 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ فوق ماهر جهت کار در داروخانه شبانه روزی

به نسخه پیچ فوق ماهر جهت کار در داروخانه شبانه روزی (جنت آباد) ترجیحاً ساکن غرب تهران نیازمندیم.< ...
10:20 10 منقضی شده

( استخدام نسخه پیچ ) استخدام نسخه پیچ داروخانه شهرستان خرامه حقوق کامل در شیراز

استخدام نسخه پیچ داروخانه شهرستان خرامه حقوق کامل و بیمه دارای سابقه کار تماس یکشنبه تا چهار شنبه شش ...
13:00 22 منقضی شده

استخدام تکنسین نسخه پیچ ماهر داروخانه در تهران

به تکنسین نسخه پیچ ماهر داروخانه با ۲ سال سابقه در تهران محدوده خیابان فاطمی نیازمندیم.
10:20 10 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ حرفه ای آقا مسلط به قیمت زدن

به نسخه پیچ حرفه ای آقا مسلط به قیمت زدن در تهران محدوده میدان شهدا نیازمندیم.مت ...
09:47 5 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ حرفه ای آقا مسلط به قیمت زدن

به نسخه پیچ حرفه ای آقا مسلط به قیمت زدن در تهران محدوده میدان شهدا نیازمندیم.مت ...
09:47 4 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ حرفه ای و مبتدی خانم و آقا در تهران

به نسخه پیچ حرفه ای و مبتدی خانم و آقا در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
10:36 9 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ حرفه ای و مبتدی خانم و آقا در تهران

به نسخه پیچ حرفه ای و مبتدی خانم و آقا در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط می ...
10:36 5 منقضی شده

استخدام یک نسخه پیچ ماهر جهت داروخانه شبانه روزی در تهران

به یک نسخه پیچ ماهر جهت داروخانه شبانه روزی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرا ...
11:39 8 منقضی شده

استخدام یک نسخه پیچ ماهر جهت داروخانه شبانه روزی در تهران

به یک نسخه پیچ ماهر جهت داروخانه شبانه روزی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرا ...
11:39 7 منقضی شده

استخدام صندوقدار و نسخه پیچ داروخانه در اهواز

به یک نَفَر صندوقدار و یک نَفَر نسخه پیچ مسلط جهت کار در داروخانه واقع در کیانپارس نیازمندیم. اطلاع ...
18:15 10 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ ،فروشنده لوازم آرایشی در یک داروخانه معتبر

یک داروخانه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان
11:41 8 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ با سابقه جهت کار در تهران

به نسخه پیچ با سابقه جهت کار در تهران محدوده پارک ساعی نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
11:24 8 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ با سابقه جهت کار در تهران

به نسخه پیچ با سابقه جهت کار در تهران محدوده پارک ساعی نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
11:24 7 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ خانم و فروشنده ماهر آرایشی و بهداشتی در تهران

به نسخه پیچ خانم و فروشنده ماهر آرایشی و بهداشتی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واج ...
09:33 8 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ خانم و فروشنده ماهر آرایشی و بهداشتی در تهران

به نسخه پیچ خانم و فروشنده ماهر آرایشی و بهداشتی در تهران نیازمندیم.متقاضیان واج ...
09:33 6 منقضی شده

استخدام دو نفر نسخه پیچ حرفه ای آشنا به سیستم ایمن افزار

به دو نفر نسخه پیچ حرفه ای آشنا به سیستم ایمن افزار و قوانین بیمه ای جهت کار در شیفت شب داروخانه ...
10:47 7 منقضی شده

استخدام دو نفر نسخه پیچ حرفه ای آشنا به سیستم ایمن افزار

به دو نفر نسخه پیچ حرفه ای آشنا به سیستم ایمن افزار و قوانین بیمه ای جهت کار در شیفت شب داروخانه ...
10:47 5 منقضی شده

استخدام نسخه پیچ خانم جهت همکاری در بیمارستان در تهران

به نسخه پیچ فقط خانم جهت همکاری در بیمارستان در تهران نیازمندیم. مراجعه حضوری
10:36 9 منقضی شده