مونتاژ کار قطعات الکترونیک در ارومیه

به چند نفر مونتاژ کار قطعات الکترونیک ( لحیم کار جهت لحیم کاری قطعات الکترونیک ) آقا به صورت تمام وق ...
15:30 9 منقضی شده

استخدام منشی، متصدی شبکه، مونتاژ کار، برنامه نویس در شیراز

یک شرکت معتبر فنی مهندسی ( الکترونیک ، مخابرات ، IT ، کامپیوتر ) جهت تکمیل کادر خود افراد زیر را به ...
12:45 5 منقضی شده

استخدام منشی، متصدی شبکه، مونتاژ کار، برنامه نویس در شیراز

یک شرکت معتبر فنی مهندسی ( الکترونیک ، مخابرات ، IT ، کامپیوتر ) جهت تکمیل کادر خود افراد زیر را به ...
14:31 17 منقضی شده

آگهی استخدام منشی ، متصدی شبکه ، مونتاژ کار در شیراز

یک شرکت معتبر فنی مهندسی ( الکترونیک ، مخابرات ، IT ، کامپیوتر ) جهت تکمیل کادر خود افراد زیر را به ...
14:15 23 منقضی شده

استخدام مونتاژ کار قطعات الکترونیک خانم در ارومیه

به چند نفر خانم جهت کار در یک کارخانه قدیمی ( با 20 سا سابقه ) ارومیه جهت منتاژ قطعات الکترونیک ( ل ...
09:30 17 منقضی شده

استخدام مونتاژ کار قطعات RF و طراح RF در شرکت ارتباطات سدید

استخدام افق توسعه ارتباطات سدید شرکت ارتباط ...
04:40 22 منقضی شده

استخدام مونتاژ کار قطعات خانم در جهان الکترونیک در مشهد

شرکت فرا نگرش جهان الکترونیک در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در
08:20 4 منقضی شده

استخدام مونتاژ کار قطعات خانم در جهان الکترونیک در مشهد

شرکت فرا نگرش جهان الکترونیک در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در
04:50 34 منقضی شده