استخدام مهماندار هواپیما خانم در کرج

به تعدادی خانم با ظاهر اراسته و دارای روابط عمومی بالا جهت مهمانداری هواپیما در شرکتهای هواپیمایی کش ...
11:45 26 منقضی شده