جذب دو نفر مهماندار هواپیما در تهران

جذب دو نفر خانم جهت مهمانداری هواپیما با کمال احترام ارسال رزومه و مشخصات به تلگرام
20:45 24 منقضی شده

استخدام مهماندار هواپیما (مختص بانوان) در کرج

به نعدادی بانو دارای روابط عمومی بالا و ظاهر اراسته جهت مهمانداری هواپیما با اخذ مدرک و گذراندن دور ...
01:45 29 منقضی شده

استخدام مهماندار هواپیما (مختص بانوان) در کرج

به نعدادی بانو دارای روابط عمومی بالا و ظاهر اراسته جهت مهمانداری هواپیما با اخذ مدرک و گذراندن دور ...
00:45 22 منقضی شده

استخدام مهماندار هواپیما (مختص بانوان) در کرج

به نعدادی بانو دارای روابط عمومی بالا و ظاهر اراسته جهت مهمانداری هواپیما با اخذ مدرک و گذراندن دور ...
00:30 29 منقضی شده

مهماندار هواپیما جهت شرکت هواپیمایی خارجی در تبریز

شرکت هواپیمایی خارجی به جهت گسترش شبکه پروازی و در راستای ارائه خدمات شایسته، تعداد محدودی مهماندار ...
20:01 67 منقضی شده

مهماندار هواپیما جهت شرکت هواپیمایی خارجی در تبریز

شرکت هواپیمایی خارجی به جهت گسترش شبکه پروازی و در راستای ارائه خدمات شایسته، تعداد محدودی مهماندار ...
18:45 78 منقضی شده

استخدام مهماندار هواپیما خانم در کرج

به تعدادی خانم با ظاهر اراسته و دارای روابط عمومی بالا جهت مهمانداری هواپیما در شرکتهای هواپیمایی کش ...
11:45 96 منقضی شده