مهماندار هواپیما جهت شرکت هواپیمایی خارجی در تبریز

شرکت هواپیمایی خارجی به جهت گسترش شبکه پروازی و در راستای ارائه خدمات شایسته، تعداد محدودی مهماندار ...
20:01 9 منقضی شده

مهماندار هواپیما جهت شرکت هواپیمایی خارجی در تبریز

شرکت هواپیمایی خارجی به جهت گسترش شبکه پروازی و در راستای ارائه خدمات شایسته، تعداد محدودی مهماندار ...
18:45 12 منقضی شده

استخدام مهماندار هواپیما خانم در کرج

به تعدادی خانم با ظاهر اراسته و دارای روابط عمومی بالا جهت مهمانداری هواپیما در شرکتهای هواپیمایی کش ...
11:45 43 منقضی شده