( منشی مدیر عامل ) یک نفر خانم جوان خوش اخلاق جهت منشی و همراه مدیر ع در تهران

یک نفر خانم جوان خوش اخلاق جهت منشی و همراه مدیر عامل با روابط عمومی بالا مسلط به تایپ و اینترنت پا ...
22:00 3 25 مرداد 1397

منشی خانم با روابط عمومی قوی در تهران

استخدام منشی مدیر عامل با شرایط ذیل - روابط عمومی بالا -فعال - مجرد -ترجیحا‌ ساکن شرق تهران -ظاه ...
08:30 2 25 مرداد 1397

( استخدام منشی ) سلام به یک منشی خانم جهت شرکت لیزینگ منشی مدیر عام در تهران

سلام به یک منشی خانم جهت شرکت لیزینگ منشی مدیر عامل بین سن 25تا 30ساله مجرد و وارد به امور اداری و م ...
03:15 2 25 مرداد 1397

منشی مدیر عامل ۲ ملیون تومن در تهران

به یک نفر خانم در یک شرکت معتبر طراحی لباس با مشخصات ذیل نیازمندیم. اهل و ساکن تهران فقط (حومه تهر ...
02:30 2 25 مرداد 1397

منشی خانم با روابط عمومی قوی در تهران

استخدام منشی مدیر عامل با شرایط ذیل - روابط عمومی بالا -فعال - مجرد -ترجیحا‌ ساکن شرق تهران -ظاه ...
18:45 1 24 مرداد 1397

منشی مدیر عامل (خانم) در تهران

با سلام لطفا دقت شود مسلط توانمند آشنا به امور اداری و شرکتی (ظاهر آراسته و خوش رو ))))) فن بیان ...
23:30 3 22 مرداد 1397

استخدام منشی مدیر عامل در تهران

به همکار منشی مدیریت خانم مجرد حداکثر سن 35 سال با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا فن بیان خوب مسئول ...
21:30 4 21 مرداد 1397

منشی مدیر عامل (خانم) در تهران

با سلام لطفا دقت شود مسلط توانمند آشنا به امور اداری و شرکتی (ظاهر آراسته و خوش رو ))))) فن بیان ...
08:00 3 21 مرداد 1397

منشی مدیر عامل و مشاور فروش املاک خانم در تهران

منشی یک نفر خانم و سه نفر مشاور خانم با درآمد بالای ۲ ملیون ماهانه لطفا رزومه به تلگرام ۰۹۱۲۲۰۵۴۳ ...
23:15 6 20 مرداد 1397

( منشی مدیر عامل ) یک نفر خانم جهت سمت منشی مدیر عامل با روابط عمومی در کرج

یک نفر خانم جهت سمت منشی مدیر عامل با روابط عمومی بالا و مسلط به office و امور اداری استخدام می گردد ...
16:30 5 20 مرداد 1397

( کارمند خانم ) منشی مدیر عامل (خانم) جهت همکاری در دفتر پیشخوان در کرج

منشی مدیر عامل (خانم) جهت همکاری در دفتر پیشخوان دولت با شرایط زیر: مسلط امور اداری ،دفتری و بایگان ...
16:00 7 20 مرداد 1397

( منشی مدیر عامل ) املاک عمارت یک نفر خانم با روابط عمومی بالا خوش ا در تهران

املاک عمارت یک نفر خانم با روابط عمومی بالا خوش اخلاق و خوش برخورد مسلط به تایپ و اینترنت اشنا با ...
09:30 5 19 مرداد 1397

منشی مدیر عامل ۲ ملیون تومن در تهران

به یک نفر خانم در یک شرکت معتبر طراحی لباس با مشخصات ذیل نیازمندیم. اهل و ساکن تهران فقط (حومه تهر ...
10:15 5 18 مرداد 1397

منشی مخصوص مدیر عامل در تهران

به یک منشی خانم مجرد ترجیحا مستقل ۲۴ سال به بالا برای منشی مدیر عامل نیازمندیم با حقوق خوب و محیط من ...
00:30 5 18 مرداد 1397

( منشی مدیر عامل ) املاک عمارت یک نفر خانم با روابط عمومی بالا خوش ا در تهران

املاک عمارت یک نفر خانم با روابط عمومی بالا خوش اخلاق و خوش برخورد مسلط به تایپ و اینترنت اشنا با ...
17:45 5 17 مرداد 1397

استخدام منشی مدیر عامل در تهران

منشی خانم مجرد با روابط عمومی بسیار بالا ، ظاهر آراسته ، منظم ، منعطف و امروزی جهت منشی مدیر عامل و ...
23:30 6 14 مرداد 1397

( کارمند خانم ) منشی مدیر عامل (خانم) جهت همکاری در دفتر پیشخوان در کرج

منشی مدیر عامل (خانم) جهت همکاری در دفتر پیشخوان دولت با شرایط زیر: مسلط امور اداری ،دفتری و بایگان ...
08:30 5 14 مرداد 1397

منشی مخصوص مدیر عامل در تهران

به یک منشی خانم مجرد ترجیحا مستقل ۲۴ سال به بالا برای منشی مدیر عامل نیازمندیم با حقوق خوب و محیط من ...
01:45 4 14 مرداد 1397

( منشی مدیر عامل ) با سلام. به یک خانم جهت همراهی مدیر عامل در سفرهای در تبریز

با سلام. به یک خانم جهت همراهی مدیر عامل در سفرهای استانی نیازمندیم. لطفا به شماره زیر با واتساپ تما ...
11:45 6 منقضی شده

( منشی مدیر عامل ) سلام. به یک خانم جهت همراهی مدیر عامل در سفرهای اس در کرج

سلام. به یک خانم جهت همراهی مدیر عامل در سفرهای استانی نیاز مندیم. لطفا در واتساپ به شماره زیر پیام ...
07:45 7 منقضی شده