استخدام خانم منشی آشنا به کامپیوتر و امور داخلی در تهران

گروه مهندسین و مشاورین املاک آرک از خانمی با در نظر گرفتن موارد ذیل دعوت به همکاری می نماید. ۱. دارا ...
09:15 8 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در مشهد

به یک منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در رستوران در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
09:07 8 منقضی شده

استخدام حسابدار و منشی آشنا به کامپیوتر در مشهد

به یک حسابدار و یک منشی آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی بالا در مشهد نیازمندیم.م ...
09:05 8 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت آموزشگاه هنر یاسمین

به خانم منشی آشنا به کامپیوتر جهت آموزشگاه هنر یاسمین در شهر تهران نیازمندیم.متق ...
09:33 9 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و جوابگوی تلفن در شهر تهران

به منشی آشنا به کامپیوتر و جوابگوی تلفن در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرا ...
09:27 9 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر کارشناسی در سیرجان

به خانم منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر کارشناسی در سیرجان نیازمندیم.متقاضیان واج ...
08:04 10 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت تاکسی تلفنی در مشهد

به منشی آشنا به کامپیوتر جهت تاکسی تلفنی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط م ...
07:38 9 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در رستوران در مشهد

به یک منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در رستوران در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
08:45 9 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در شهر مشهد

به یک منشی آقا یا خانم با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر در شهر مشهد نیازمندیم. ساعت ک ...
08:36 10 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در شهر مشهد

به یک منشی آقا یا خانم با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر در شهر مشهد نیازمندیم. ساعت ک ...
08:36 4 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت همکاری با مطب زنان در بجنورد

به منشی آشنا به کامپیوتر جهت همکاری با مطب زنان در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واج ...
07:36 7 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت همکاری با مطب زنان در بجنورد

به منشی آشنا به کامپیوتر جهت همکاری با مطب زنان در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واج ...
07:36 5 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در دفتر فروش بلیط در مشهد

به یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر در دفتر فروش بلیط در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واج ...
09:31 7 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در دفتر فروش بلیط در مشهد

به یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر در دفتر فروش بلیط در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واج ...
09:31 4 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در مشهد

به چند نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
08:45 7 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در مشهد

به چند نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
08:45 5 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در تهران – ستارخان

به منشی خانم آشنا به کامپیوتر در تهران – ستارخان نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
09:57 6 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در تهران – ستارخان

به منشی خانم آشنا به کامپیوتر در تهران – ستارخان نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
09:57 4 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر مسلط به طراحی فتوشاپ و کرل

به منشی خانم آشنا به کامپیوتر مسلط به طراحی فتوشاپ و کرل در تهران منطقه سید خندان نیازمندیم.
12:23 7 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر مسلط به طراحی فتوشاپ و کرل

به منشی خانم آشنا به کامپیوتر مسلط به طراحی فتوشاپ و کرل در تهران منطقه سید خندان نیازمندیم.
12:23 5 منقضی شده