منشی آشنا به تایپ و اصول نامه نگاری در تهران

به یک همکار خانم جهت پاسخ گویی به تلفن و تایپ.ساعت کاری 8 صبح الی 4:30 ..پنجشنبه ها تا 12. حقوق 1200 ...
09:30 7 منقضی شده

منشی آشنا به تایپ و حسابداری در کرج

به یک نفر خانم ، جهت کار دردفتر محیطی آرام،باحقوق مکفی نیازمندیم ...
00:45 18 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ به صورت تمام وقت

به منشی خانم آشنا به تایپ در تهران نیازمندیم. تماس تا ساعت ۱۶متقاضیان واجد ...
10:39 56 منقضی شده

استخدام آشپز و تخته کار، منشی جهت کار در رستوران ملی – قم

به آشپز و تخته کار ماهر، منشی آشنا به تایپ جهت کار در رستوران ملی در قم نیازمندیم.
14:50 52 منقضی شده

استخدام آشپز و تخته کار، منشی جهت کار در رستوران ملی – قم

به آشپز و تخته کار ماهر، منشی آشنا به تایپ جهت کار در رستوران ملی در قم نیازمندیم.
14:50 52 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ و امور رایانه جهت دفتر وکالت در کرج

به منشی خانم آشنا به تایپ و امور رایانه جهت همکاری در دفتر وکالت در کرج نیازمندیم.
10:20 45 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ و امور رایانه جهت دفتر وکالت در کرج

به منشی خانم آشنا به تایپ و امور رایانه جهت همکاری در دفتر وکالت در کرج نیازمندیم.
10:20 55 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ و امور اداری در تهران

به منشی آشنا به تایپ و امور اداری به صورت تمام وقت در تهران نیازمندیم.متقاضیان و ...
11:20 51 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ و امور اداری در تهران

به منشی آشنا به تایپ و امور اداری به صورت تمام وقت در تهران نیازمندیم.متقاضیان و ...
11:20 46 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ به صورت پاره وقت جهت کار در تهران محدوده جردن نیازمندیم.
10:41 44 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ به صورت پاره وقت جهت کار در تهران محدوده جردن نیازمندیم.
10:41 44 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ و کامپیوتر در مشهد

به همکار خانم آشنا به تایپ و کامپیوتر در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
09:51 47 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ و کامپیوتر در مشهد

به همکار خانم آشنا به تایپ و کامپیوتر در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتو ...
09:51 49 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ مسلط به Word و Excel در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ مسلط به Word و Excel در تهران (ساکن شرق ترجیحا حکیمیه) نیازمندیم. ...
09:04 88 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ مسلط به Word و Excel در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ مسلط به Word و Excel در تهران (ساکن شرق ترجیحا حکیمیه) نیازمندیم. ...
09:04 70 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در دفتر خدمات زیبایی

به منشی خانم آشنا به تایپ جهت کار در دفتر خدمات زیبایی در تهران محدوده قیطریه نیازمندیم.
11:10 86 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در دفتر خدمات زیبایی

به منشی خانم آشنا به تایپ جهت کار در دفتر خدمات زیبایی در تهران محدوده قیطریه نیازمندیم.
11:10 60 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ با حقوق ۱ میلیون تومان جهت کار در تهران نیازمندیم.متقا ...
09:10 93 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ با حقوق ۱ میلیون تومان جهت کار در تهران نیازمندیم.متقا ...
09:10 80 منقضی شده

استخدام منشی آشنا به تایپ جهت کار در تهران

به منشی خانم آشنا به تایپ جهت کار در تهران (ترجیحا محدوده غرب) نیازمندیم.متقاضیا ...
10:00 48 منقضی شده