( استخدام خانم گوینده ) یک شرکت مستند ساز جهت گویندگی فیلمهای خود به یک خا در شیراز

یک شرکت مستند ساز جهت گویندگی فیلمهای خود به یک خانم با صدای مناسب و بدون لهجه نیازمند است...هفته ای ...
03:30 34 منقضی شده

استخدام خانم مسلط به عکاسی و فیلمبرداری در اهواز

ما آتلیه نیستیم و مستند ساز هستیم دنبال یک عکاس و فیلمبردار خانم مسلط به ادیت و برنامه های فوتوشاپ و ...
20:15 63 منقضی شده

خبرنگار تصویری و مشاغل دیگر در تهران

یک شبکه خبری معتبر اینترنتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام میکند: 1. مسئول دفتر: روابط عمومی بالا ...
16:00 87 منقضی شده

مسئول امور اداری خانم/و مشاغل متفاوت در تهران

یک هلدینگ بین المللی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام میکند: 1. مسئول دفتر: روابط عمومی بالا، مسلط ...
19:00 110 منقضی شده

مسئول دفتر و مشاغل دیگر در تهران

یک شبکه خبری معتبر اینترنتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام میکند: 1. مسئول دفتر: روابط عمومی بالا ...
16:15 77 منقضی شده

استخدام ۱۱ردیف شغلی در شرکت سمات در تهران

استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (س ...
13:53 117 منقضی شده

استخدام ۱۱ردیف شغلی در شرکت سمات در تهران

استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (س ...
13:53 80 منقضی شده

( خبرنگار تصویری ) یک شبکه خبری معتبر جهت تکمیل پرسنل خود به افراد ذی در تهران

یک شبکه خبری معتبر جهت تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است: *خبرنگار: خانم وآقا، با سابقه کار ...
20:00 102 منقضی شده