( مسئول چیدمان ) شرکت تکدانه به منظور تکمیل منابع انسانی خود در حوز در ارومیه

شرکت تکدانه به منظور تکمیل منابع انسانی خود در حوزه ی چیدمان محصولات در فروشگاهها به دو نفر خانم با ...
01:46 81 منقضی شده

( استخدام مسئول چیدمان ) به یک نفر آقا با سابقه کار مفید جهت چیدمان و همکار در تبریز

به یک نفر آقا با سابقه کار مفید جهت چیدمان و همکاری‌ در سوپرمارکت نیازمندیم. زمان کاری: تمام وقت ( ۱ ...
15:15 80 منقضی شده

( مسئول چیدمان ) شرکت تکدانه به منظور تکمیل منابع انسانی خود در حوز در ارومیه

شرکت تکدانه به منظور تکمیل منابع انسانی خود در حوزه ی چیدمان محصولات در فروشگاهها به دو نفر خانم با ...
13:31 80 منقضی شده

استخدام درفروشگاه بزرگ موادغذایی در اهواز

باسلام خدمت کارجویان محترم استخدام ٢ردیف شغلی در فروشگاه بزرگ موادغذایی واقع درزیتون کارمندی : ١-صند ...
15:45 73 منقضی شده

استخدام فروشنده و مسئول چیدمان جهت کار در زنجان

به دو نفر فروشنده و مسئول چیدمان جهت کار در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
10:32 112 منقضی شده

استخدام فروشنده و مسئول چیدمان جهت کار در زنجان

به دو نفر فروشنده و مسئول چیدمان جهت کار در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
10:32 102 منقضی شده

استخدام مسئول چیدمان جهت همکاری در شهر شیراز

هایپر مارکت خانواده در شهر شیراز به مسئول چیدمان نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط ...
12:36 96 منقضی شده

استخدام مسئول چیدمان جهت همکاری در شهر شیراز

هایپر مارکت خانواده در شهر شیراز به مسئول چیدمان نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط ...
12:36 107 منقضی شده