جویای کار مسئول خرید و تدارکات در اصفهان

نیازمند کار فوری به عنوان مسئول خرید و تدارکات هستم 2سال سابقه کار در شرکت عمران سریر و 3 سال در شرک ...
23:45 138 منقضی شده

استخدام 9 نفر نیروی خانم در شیراز

به 9 نفر نیروی خانم جهت فعالیت در موسسه معتبر نیازمندیم (همراه با سرویس رفت و بر گش ...
16:32 82 منقضی شده

مسئول خرید و تدارکات پروژه عمرانی در کرج

به نام خدا شرح موقعیت شغلی شرح وظایف: 1-خرید مصالح و ابزار آلات مورد نیاز با قیمت و شرایط مناسب و ...
12:15 121 منقضی شده

استخدام مسئول خرید و تدارکات آقا دارای گواهینامه ماشین و موتور

به مسئول خرید و تدارکات آقا دارای گواهینامه ماشین و موتور ساکن شرق تهران نیازمندیم.
10:34 106 منقضی شده

استخدام مسئول خرید و تدارکات آقا دارای گواهینامه ماشین و موتور

به مسئول خرید و تدارکات آقا دارای گواهینامه ماشین و موتور ساکن شرق تهران نیازمندیم.
10:34 110 منقضی شده

استخدام مسئول خرید و تدارکات خانم در شرکت تولید پلیمری

یک شرکت تولید مواد اولیه پلیمری جهت تکمیل کادر خرید و تدارک خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر ...
08:24 101 منقضی شده

استخدام مسئول خرید و تدارکات خانم در شرکت تولید پلیمری

یک شرکت تولید مواد اولیه پلیمری جهت تکمیل کادر خرید و تدارک خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر ...
04:54 117 منقضی شده