( مدیر کنترل کیفی ) یک نفر خانم بامدرک لیسانس(برق. الکترونیک .فیزیک یا در کرج

یک نفر خانم بامدرک لیسانس(برق. الکترونیک .فیزیک یاصنایع)نیازمندیم ترجیحا مجرد جهت کار در یک شرکت تول ...
17:00 8 منقضی شده

( مسئول کنترل کیفی ) به یک نفر خانم جهت مدیر کنترل کیفی با مدرک لیسانس در کرمانشاه

به یک نفر خانم جهت مدیر کنترل کیفی با مدرک لیسانس تغذیه نیازمندیم. ...
10:30 78 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم با مدرک مکانیک یا متالوژی

به مدیر کنترل کیفی خانم، کارشناس مکانیک یا متالوژی جهت شیرآلات ساکن شرق تهران نیازمندیم.
10:06 166 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم با مدرک مکانیک یا متالوژی

به مدیر کنترل کیفی خانم، کارشناس مکانیک یا متالوژی جهت شیرآلات ساکن شرق تهران نیازمندیم.
10:06 135 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه شیرآلات گازی در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر خود در ...
10:20 97 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه شیرآلات گازی در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر خود در ...
10:20 92 منقضی شده