( مسئول کنترل کیفی ) به یک نفر خانم جهت مدیر کنترل کیفی با مدرک لیسانس در کرمانشاه

به یک نفر خانم جهت مدیر کنترل کیفی با مدرک لیسانس تغذیه نیازمندیم. ...
10:30 18 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم با مدرک مکانیک یا متالوژی

به مدیر کنترل کیفی خانم، کارشناس مکانیک یا متالوژی جهت شیرآلات ساکن شرق تهران نیازمندیم.
10:06 109 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم با مدرک مکانیک یا متالوژی

به مدیر کنترل کیفی خانم، کارشناس مکانیک یا متالوژی جهت شیرآلات ساکن شرق تهران نیازمندیم.
10:06 86 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه شیرآلات گازی در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر خود در ...
10:20 55 منقضی شده

استخدام مدیر کنترل کیفی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه شیرآلات گازی در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر خود در ...
10:20 53 منقضی شده