( نیازمند سرمایه گذار ) نیازمند سرمایه گذار برای توسعه کارگاه طلا و جواهر در تهران

نیازمند سرمایه گذار برای توسعه کارگاه طلا و جواهر سازی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار درخشان با تضمینات ...
02:15 17 منقضی شده

استخدام همکار جهت کار در طلا و جواهر سازی در همدان

به دو نفر همکار جهت کار در طلا و جواهر سازی با سرمایه و تضمین کافی در همدان نیازمندیم.
07:49 46 منقضی شده

استخدام همکار جهت کار در طلا و جواهر سازی در همدان

به دو نفر همکار جهت کار در طلا و جواهر سازی با سرمایه و تضمین کافی در همدان نیازمندیم.
07:49 19 منقضی شده