( صفحه بند ) استخدام صفحه بند روزنامه - مسلط به indesign بصورت در کرج

استخدام صفحه بند روزنامه - مسلط به indesign بصورت پاره وقت - ترجیحا آقا ...
11:15 105 منقضی شده

استخدام طراح و صفحه بند مسلط به فتوشاپ و ایندیزاین

به طراح و صفحه بند مسلط به فتوشاپ و ایندیزاین در تهران محدوده جردن نیازمندیم.متق ...
09:40 169 منقضی شده

استخدام طراح و صفحه بند مسلط به فتوشاپ و ایندیزاین

به طراح و صفحه بند مسلط به فتوشاپ و ایندیزاین در تهران محدوده جردن نیازمندیم.متق ...
09:40 132 منقضی شده

استخدام صفحه بند و صفحه آرا روزنامه در شهر تهران

به صفحه بند و صفحه آرا روزنامه در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوان ...
10:42 190 منقضی شده

استخدام صفحه بند و صفحه آرا روزنامه در شهر تهران

به صفحه بند و صفحه آرا روزنامه در شهر تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوان ...
10:42 132 منقضی شده