استخدام شیشه بر دوجداره در تهران

استخدام شیشه بر دوجداره ماهر09123497897
14:45 4 26 اردیبهشت 1397

استاکار ماهر شیشه بر در مشهد

به یک استاکار ماهر و باتجربه جهت برشکاری شیشه و تولید شیشه دوجداره نیازمندیم .محدوده جاده کلات روستا ...
13:45 6 منقضی شده

استخدام استخدام استخدام در تبریز

شرکت شاهین سازه آذربایجان جهت تکمیل کادر فنی خود استخدام مینماید ◀️ درب و پنجره ساز ماهر و نیمه ما ...
13:00 8 منقضی شده

گروه صنعتی وایت وین در تبریز

دو نفر استا کار ماهر و سه نفر نیمه ماهر در زمینه درب و پنجره upvc و یک نفر شیشه بر ماهر (دو جداره و ...
16:00 10 منقضی شده

استخدام شیشه بر ماهر جهت کارگاه شیشه دو جداره در کرج

به شیشه بر ماهر جهت کار در کارگاه شیشه دو جداره در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
10:26 21 منقضی شده

استخدام شیشه بر ماهر جهت کارگاه شیشه دو جداره در کرج

به شیشه بر ماهر جهت کار در کارگاه شیشه دو جداره در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد ش ...
10:26 21 منقضی شده

شیشه بری و ایزوگام در زاهدان

دونفر همکار جهت کار در شیشه بری و ایزوگام کار جهت نصب ایزوگام و نصاب شیشه و شیشه بر با حقوق و مزایای ...
18:45 23 منقضی شده

استخدام شیشه بر ماهر و مهندس برق جهت همکاری در مشهد

به یک نفر شیشه بر ماهر و مهندس برق جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شر ...
08:35 46 منقضی شده

استخدام شیشه بر ماهر و مهندس برق جهت همکاری در مشهد

به یک نفر شیشه بر ماهر و مهندس برق جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شر ...
08:35 46 منقضی شده

جذب همکار شیشه بر ماهر در تبریز

شیشه بر ماهر برای تولید شیشه دو جداره سریعا نیازمندیم . فقط به تماس تلفنی پاسخگو هستیم . خواهشمند ...
08:00 41 منقضی شده

استخدام تعدادی کارگر ماهر شیشه بر و دوجداره کار در کرج

به تعدادی کارگر ماهر شیشه بر و دوجداره کار با بیمه و مزایا در کرج نیازمندیم. متق ...
09:53 41 منقضی شده

استخدام تعدادی کارگر ماهر شیشه بر و دوجداره کار در کرج

به تعدادی کارگر ماهر شیشه بر و دوجداره کار با بیمه و مزایا در کرج نیازمندیم. متق ...
09:53 24 منقضی شده

استخدام شیشه بر و دوجداره کار در خط تولید شیشه در کرج

به ۲ نفر شیشه بر ماهر و نیمه ماهر و یک نفر دوجداره کار در خط تولید شیشه در کرج، حوالی ماهدشت نیاز ...
08:28 48 منقضی شده

استخدام شیشه بر و دوجداره کار در خط تولید شیشه در کرج

به ۲ نفر شیشه بر ماهر و نیمه ماهر و یک نفر دوجداره کار در خط تولید شیشه در کرج، حوالی ماهدشت نیاز ...
08:28 19 منقضی شده