استخدام شیرینی پز ماهر جهت کار در مجتمع مهر و ماه – قم

به یک شیرینی پز ماهر جهت کار در مجتمع مهر و ماه در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شر ...
14:38 6 منقضی شده

استخدام شیرینی پز ماهر جهت کار در مجتمع مهر و ماه – قم

به یک شیرینی پز ماهر جهت کار در مجتمع مهر و ماه در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شر ...
14:38 3 منقضی شده

درخواست یک نفر کیک و شیرینی پز در کرمانشاه

به یک نفر مرد کیک و شیرینی پز جهت کار در کارگاه کیک و شیرینی پزی نیازمندیم حقوق و مزایا نسبت به نوع ...
00:45 12 منقضی شده

استخدام مستر بیکر(Master Baker) در شرکت اوجا در استان البرز

استخدام اوجا شرکت اوجا جهت تکمیل کادر خود د ...
10:14 8 منقضی شده

استخدام استادکار شیرینی پز جهت همکاری در مشهد

به استادکار شیرینی پز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ...
09:52 6 منقضی شده

استخدام استادکار شیرینی پز جهت همکاری در مشهد

به استادکار شیرینی پز جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ...
09:52 5 منقضی شده

استخدام استادکار شیرینی پز جهت کار در مشهد

به چند استادکار شیرینی پز خشک کار ترکار و کیک ساز جهت کار در مشهد نیازمندیم.متقا ...
08:16 4 منقضی شده

استخدام استادکار شیرینی پز جهت کار در مشهد

به چند استادکار شیرینی پز خشک کار ترکار و کیک ساز جهت کار در مشهد نیازمندیم.متقا ...
08:16 3 منقضی شده

09149233610

تر کار و دسر زن
17:49 5 منقضی شده

استخدام شیرینی پز و استاد کار ماهر خشک کار در مشهد

به شیرینی پز و استاد کار ماهر خشک کار در مشهد در محدوده قاسم آباد نیازمندیم.متقا ...
07:50 18 منقضی شده

استخدام شیرینی پز و استاد کار ماهر خشک کار در مشهد

به شیرینی پز و استاد کار ماهر خشک کار در مشهد در محدوده قاسم آباد نیازمندیم.متقا ...
07:50 5 منقضی شده

نیازمند استاد کار شیرینی پز ماهر در مشهد

سلام،نیازمند یک نیروی استاد کاری در زمینه پخت شیرینی (خشک زن) و یا (تر زن)و یا هر دو هستیم،با حقوق ...
14:00 16 منقضی شده

استخدام استادکار شیرینی پز ترکار و خشک کار در سیرجان

به یک استادکار شیرینی پز ترکار و خشک کار در سیرجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
09:47 21 منقضی شده

استخدام استادکار شیرینی پز ترکار و خشک کار در سیرجان

به یک استادکار شیرینی پز ترکار و خشک کار در سیرجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ...
09:47 16 منقضی شده

نیاز به نیروی شیرینی پز ماهر در مشهد

خشک کار ، تر کار ، بردست در صورت تمایل فقط تماس بگیرید
14:00 6 منقضی شده

استخدام شیرینی پز ماهر جهت همکاری در قزوین

به یک شیرینی پز ماهر با حقوق مکفی با بیمه جهت همکاری در قزوین نیازمندیم.متقاضیان ...
10:31 11 منقضی شده

استخدام شیرینی پز ماهر جهت همکاری در قزوین

به یک شیرینی پز ماهر با حقوق مکفی با بیمه جهت همکاری در قزوین نیازمندیم.متقاضیان ...
10:31 8 منقضی شده

( استخدام کارگر ساده ) استخدام کارگر ساده فرزجهت کار در کارگاه شیرینی پز در اهواز

استخدام کارگر ساده فرزجهت کار در کارگاه شیرینی پزی شیفت بعد الظهر شرایط سنی از هجده تا سی سال محل ...
17:15 25 منقضی شده