( دعوت به همکاری ) به چند نفر خانم ترجیحا دانشجوی رشته گردشگری جهت ار در تبریز

به چند نفر خانم ترجیحا دانشجوی رشته گردشگری جهت ارائه خدمات گردشگری در یکی از موزه های تبریز نیازمند ...
19:30 5 منقضی شده

( دعوت به همکاری ) به چند نفر خانم ترجیحا دانشجوی رشته گردشگری جهت ار در تبریز

به چند نفر خانم ترجیحا دانشجوی رشته گردشگری جهت ارائه خدمات گردشگری در یکی از موزه های تبریز نیازمند ...
19:00 6 منقضی شده

( استخدام کاراموز دفتری ) از دانشجویان رشته گردشگری و هتلداری برای دوره کارا در تبریز

از دانشجویان رشته گردشگری و هتلداری برای دوره کاراموزی در اژانس مسافرتی استخدام به عمل می اید لطفا ...
15:15 18 منقضی شده

استخدام نیروی فارغ التحصیلان رشته گردشگری در اصفهان

قابل توجه جوانان جویای کار رشته گردشگری شرکت رهنورد به مشارکت شرکت همسفر نیروی فعال و با انگیزه جه ...
12:45 43 منقضی شده

( جذب نیروی گردشگری ) از دارندگان لیسانس رشته گردشگری و گواهینامه مدیر ف در شیراز

از دارندگان لیسانس رشته گردشگری و گواهینامه مدیر فنی گردشگری جهت همکاری دعوت بعمل می آید. ...
04:15 114 منقضی شده