استخدام نیروی فارغ التحصیلان رشته گردشگری در اصفهان

قابل توجه جوانان جویای کار رشته گردشگری شرکت رهنورد به مشارکت شرکت همسفر نیروی فعال و با انگیزه جه ...
12:45 13 منقضی شده

( جذب نیروی گردشگری ) از دارندگان لیسانس رشته گردشگری و گواهینامه مدیر ف در شیراز

از دارندگان لیسانس رشته گردشگری و گواهینامه مدیر فنی گردشگری جهت همکاری دعوت بعمل می آید. ...
04:15 90 منقضی شده