استخدام در گراند کایمن بریتانیا در تهران

به مهارت های زیر در گرند کایمن انگلستان نیاز است به دلیل حجم تماسها و حجم کارهای اداری از دادن ...
23:15 19 منقضی شده

کار در نمایشگاه گل و گیاه در کرج

نیروی خانم رشته کشاورزی یا آشنا به گل و گیاه
15:00 20 منقضی شده

( استخدام بازاریاب ) از علاقمندان به حرفه ویزیتوری دعوت به همکاری در زم در مشهد

از علاقمندان به حرفه ویزیتوری دعوت به همکاری در زمینه فروش انواع کود و سم کشاورزی می نماید. - سابقه ...
10:00 20 منقضی شده

( بازاریاب تلفنی خانم ) تعدادی خانم با مدرک مرتبط با رشته کشاورزی و بازاری در تهران

تعدادی خانم با مدرک مرتبط با رشته کشاورزی و بازاریابی بازاریاب تلفنی خانم در هر شهر دو نفر جهت همک ...
11:00 48 منقضی شده

استخدام کارشناس خانم رشته کشاورزی جهت بازاریابی در کرمانشاه

به تعدادی کارشناس خانم فعال و سر زبان دار با ظاهری اراسته جهت بازاریابی درزمینه کشاورزی کود ,سم ،مح ...
15:30 26 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش در شرکت کلات آهن بهاران در بوشهر

استخدام شرکت بهاران شرکت بهاران (دارای شبکه ...
11:31 33 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش رشته کشاورزی در شرکت بهاران در اردبیل

شرکت بهاران در زمینه تولید و واردات نهاده های کشاورزی (دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دا ...
11:23 36 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در یک شرکت معتبر در اصفهان

شرکت معتبر پخش نهاده های کشاورزی ( دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخ ...
11:15 33 منقضی شده

استخدام کارشناس کشاورزی خانم در مشهد

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دع ...
11:15 25 منقضی شده

استخدام کارشناس کشاورزی خانم در مشهد

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دع ...
11:15 26 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در قزوین

شرکت بهاران (تولید و واردات نهاده های کشاورزی) دارای شبکه توزیع در سراسر کشور در نظر دارد جه ...
10:27 29 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در مازندران

شرکت بهاران تولید و واردات نهاده های کشاورزی ( دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دارد جهت ت ...
10:17 32 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در فارس

شرکت بهاران (تولید و واردات نهاده های کشاورزی) دارای شبکه توزیع در سراسر کشور در نظر دارد جه ...
10:15 32 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش(کشاورزی)در کلات آهن بهاران در گلستان

استخدام شرکت بهاران شرکت بهاران تولید و وار ...
10:08 30 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در سمنان

شرکت بهاران (تولید و واردات نهاده های کشاورزی) دارای شبکه توزیع در سراسر کشور  در نظر دارد ج ...
09:56 29 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در کرمان

شرکت بهاران، تولید و واردات نهاده های کشاورزی  ( دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دار ...
09:53 27 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در مجموعه بهاران

شرکت بهاران،فعال در تولید و واردات نهاده های کشاورزی (دارای شبکه توزیع در سراسر کشور) جهت تکمیل ک ...
09:50 35 منقضی شده

استخدام فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر

به تعدادی آقا و خانم فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر جهت آماربرداری در شهر تهر ...
08:35 36 منقضی شده

استخدام فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر

به تعدادی آقا و خانم فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر جهت آماربرداری در شهر تهر ...
08:35 27 منقضی شده

استخدام کارشناس فنی (رشته کشاورزی) در فارس

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس
15:04 41 منقضی شده