( بازاریاب تلفنی خانم ) تعدادی خانم با مدرک مرتبط با رشته کشاورزی و بازاری در تهران

تعدادی خانم با مدرک مرتبط با رشته کشاورزی و بازاریابی بازاریاب تلفنی خانم در هر شهر دو نفر جهت همک ...
11:00 5 27 اسفند 1396

استخدام کارشناس خانم رشته کشاورزی جهت بازاریابی در کرمانشاه

به تعدادی کارشناس خانم فعال و سر زبان دار با ظاهری اراسته جهت بازاریابی درزمینه کشاورزی کود ,سم ،مح ...
15:30 6 22 اسفند 1396

استخدام کارشناس فروش در شرکت کلات آهن بهاران در بوشهر

استخدام شرکت بهاران شرکت بهاران (دارای شبکه ...
11:31 7 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش رشته کشاورزی در شرکت بهاران در اردبیل

شرکت بهاران در زمینه تولید و واردات نهاده های کشاورزی (دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دا ...
11:23 11 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در یک شرکت معتبر در اصفهان

شرکت معتبر پخش نهاده های کشاورزی ( دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخ ...
11:15 7 منقضی شده

استخدام کارشناس کشاورزی خانم در مشهد

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دع ...
11:15 4 منقضی شده

استخدام کارشناس کشاورزی خانم در مشهد

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دع ...
11:15 4 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در قزوین

شرکت بهاران (تولید و واردات نهاده های کشاورزی) دارای شبکه توزیع در سراسر کشور در نظر دارد جه ...
10:27 6 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در مازندران

شرکت بهاران تولید و واردات نهاده های کشاورزی ( دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دارد جهت ت ...
10:17 6 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در فارس

شرکت بهاران (تولید و واردات نهاده های کشاورزی) دارای شبکه توزیع در سراسر کشور در نظر دارد جه ...
10:15 7 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش(کشاورزی)در کلات آهن بهاران در گلستان

استخدام شرکت بهاران شرکت بهاران تولید و وار ...
10:08 4 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در سمنان

شرکت بهاران (تولید و واردات نهاده های کشاورزی) دارای شبکه توزیع در سراسر کشور  در نظر دارد ج ...
09:56 4 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در کرمان

شرکت بهاران، تولید و واردات نهاده های کشاورزی  ( دارای شبکه توزیع در سراسر کشور ) در نظر دار ...
09:53 4 منقضی شده

استخدام کارشناس فروش (رشته کشاورزی) در مجموعه بهاران

شرکت بهاران،فعال در تولید و واردات نهاده های کشاورزی (دارای شبکه توزیع در سراسر کشور) جهت تکمیل ک ...
09:50 9 منقضی شده

استخدام فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر

به تعدادی آقا و خانم فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر جهت آماربرداری در شهر تهر ...
08:35 10 منقضی شده

استخدام فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر

به تعدادی آقا و خانم فارغ التحصیل رشته کشاورزی و دیپلم آشنا به کامپیوتر جهت آماربرداری در شهر تهر ...
08:35 4 منقضی شده

استخدام کارشناس فنی (رشته کشاورزی) در فارس

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس
15:04 13 منقضی شده

استخدام مدیر فروش و بازاریابی(رشته کشاورزی) در تهران

یک شرکت توزیع کننده نهاده های کشاورزی دارای شبکه توزیع در سراسر کشور در نظر دارد جهت تکمیل کادر ف ...
11:08 13 منقضی شده

استخدام کارشناس ارشد یا دکترای رشته کشاورزی در مشهد

به کارشناس ارشد یا دکترای رشته کشاورزی جهت شرکت بازرگانی در مشهد نیازمندیم.متقاض ...
10:31 20 منقضی شده

استخدام کارشناس ارشد یا دکترای رشته کشاورزی در مشهد

به کارشناس ارشد یا دکترای رشته کشاورزی جهت شرکت بازرگانی در مشهد نیازمندیم.متقاض ...
10:31 3 منقضی شده