جویای کار (کارشناس ارشد رشته ژنتیک مولکولی) در تهران

بنده فارغ التحصیل کارشناسی زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ...
15:45 218 منقضی شده