کارشناس پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر در شیراز

کارشناس خانم در رشته پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر (فقط و فقط همین دو رشته،نه سایر رشته ...
21:15 19 منقضی شده

کارشناس پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر در شیراز

کارشناس خانم در رشته پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر (فقط و فقط همین دو رشته،نه سایر رشته ...
22:30 29 منقضی شده

( پرستار ) به دو نفر خانم دارای مدرک رشته پرستاری یا مامایی ج در تبریز

به دو نفر خانم دارای مدرک رشته پرستاری یا مامایی جهت کار در مطب در دو شیفت صبح و عصر نیازمندیم ساعت ...
19:00 25 منقضی شده

کارشناس پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر در شیراز

کارشناس خانم در رشته پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر (فقط و فقط همین دو رشته،نه سایر رشته ...
01:45 29 منقضی شده

کارشناس پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر در شیراز

کارشناس خانم در رشته پرستاری یا مامایی جهت اپراتور دستگاه لیزر (فقط و فقط همین دو رشته،نه سایر رشته ...
01:30 30 منقضی شده

جذب نیرو رشته پرستاری ، اتاق عمل ، رادیولوژی در شیراز

حقوق + مزایا +بیمه جهت جذب و بکار گیری در یکی از مراکز درمانی شیراز09035110 ...
19:45 27 منقضی شده

( دستیار فیزیوتراپی ) خانم مجرد بین ۲۰ تا ۳۰ سال ساکن محدوده تهران نو تر در تهران

خانم مجرد بین ۲۰ تا ۳۰ سال ساکن محدوده تهران نو ترجیحا دانشجوی رشته پرستاری یا رشته های مرتبط با پزش ...
01:30 70 منقضی شده

یک نفر با مدرک پرستاری ویک نفر نیروی پذیرش خانم در شیراز

به یک نفر با رشته پرستاری و همچنین یک نفر نیروی پذیرش خانم نیاز میباشد.قدوسی غربی نبش کوچه 12 کلین ...
01:15 80 منقضی شده

استخدام اپراتور لیزر در کلینیک در شیراز

استخدام فوری اپراتور دستکاه لیزر (خانم) فارغ التحصیل رشته پرستاری یا مامایی یا رشته های مرتبط (دانشج ...
14:00 111 منقضی شده

استخدام اپراتور لیزر در کلینیک در شیراز

استخدام فوری اپراتور دستکاه لیزر (خانم) فارغ التحصیل رشته پرستاری یا مامایی یا رشته های مرتبط (دانشج ...
14:45 110 منقضی شده

استخدام اپراتور لیزر در کلینیک در شیراز

استخدام فوری اپراتور دستکاه لیزر (خانم) فارغ التحصیل رشته پرستاری یا مامایی یا رشته های مرتبط (دانشج ...
14:15 97 منقضی شده

( استخدام اپراتور لیزر ) استخدام فوری اپراتور دستکاه لیزر (خانم) فارغ التحص در شیراز

استخدام فوری اپراتور دستکاه لیزر (خانم) فارغ التحصیل رشته پرستاری یا مامایی یا رشته های مرتبط (دانشج ...
15:15 94 منقضی شده

کارشناس علمی و فروش در شیراز

نماینده انحصاری محصولات درمانی زخم جهت تکمیل کادر مارکتینگ و فروش در زمینه پانسمان های تخصصی زخم از ...
11:15 109 منقضی شده

( استخدام پرستار ) به تعدادی خانم فارغ التحصیل رشته پرستاری در مقاطع در کرمانشاه

به تعدادی خانم فارغ التحصیل رشته پرستاری در مقاطع کارشناسی و ارشد جهت کار در یک موسسه تحقیقاتی با ...
12:00 122 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران (دعوت به همکاری)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران ...
08:32 222 منقضی شده

استخدام دانشجوی رشته پرستاری در شهر مشهد

به یک نفر آقا ، دانشجوی رشته پرستاری جهت مراقبت از بیمار در شهر مشهد نیازمندیم.م ...
08:15 151 منقضی شده

استخدام دانشجوی رشته پرستاری در شهر مشهد

به یک نفر آقا ، دانشجوی رشته پرستاری جهت مراقبت از بیمار در شهر مشهد نیازمندیم.م ...
08:15 98 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (استخدام جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان
12:33 219 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز (اعلام اسامی)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...
08:00 281 منقضی شده

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ...
22:05 213 منقضی شده