( جذب کاراموز خانم ) رشته نقشه کشی صنعتی یا ساخت و تولید اشنا به solidw در کرج

رشته نقشه کشی صنعتی یا ساخت و تولید اشنا به solidworks ترجیحا اشنا به قالبهای تزریق پلاستیک بدون حقو ...
13:15 51 منقضی شده